Bästa praxis

Som odlare är du väl medveten om den viktiga roll som humlor spelar för att pollinera dina grödor och säkerställa optimal avkastning. Dessa pollinatörer är mycket effektiva och kan avsevärt förbättra produktiviteten och kvaliteten på din gröda. För att maximera fördelarna med humlepollinering är det viktigt att implementera bästa praxis som skapar en gynnsam miljö för dessa ovärderliga insekter.