Aphidalia

Vetenskapligt namn:
Adalia bipunctata
Vanligt namn:
Rovskalbagge (nyckelpiga)
Produktkategori:
Natural enemy

Använd för

Använd för

När ska Aphidalia användas?

Använd Aphidalia för bekämpning av många arter/stadier av bladlöss. Aphidalia i bomullspåsar används specifikt för applicering i träd.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Aphidalia?

Vuxna nyckelpigor och larver äter hela bladlöss. Ägg läggs i bladlösskolonier. Efter kläckning kommer larverna att söka efter bladlöss. Reproduktion förväntas inte.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Aphidalia preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd - 10/m2 50/m2
m²/enhet - 25 5
Intervall (dagar) - - -
Frekvens - 1x 1x
Anmärkningar - Sätt endast in i angripna områden Sätt endast in i angripna områden

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Aphidalia

I träd på vägkanten

  • Öppna påsen och häng upp den på en spik eller trådögla på trädet, nära den första grenen
  • Vid kraftiga angrepp och en stor mängd kvistar, häng upp flera påsar
  • Använd 1 påse per 25 cm diameter av trädets stam, högst 3 påsar per träd


I växthuset

  • Applicera produkten på angripna blad
  • För kraftiga kurativa behandlingar, applicera lite material där de flesta bladlössen finns
  • Produkten kan även spridas via Dibox-applikatorer

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Aphidalia. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?