Spidend

Vetenskapligt namn:
Feltiella acarisuga
Vanligt namn:
Bladlusgallmygga
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Spinnkvalster
  • För bekämpning av spinnkvalster

  • I synnerhet för hotspotbekämpning

Play
Play
  • För bekämpning av spinnkvalster

  • I synnerhet för hotspotbekämpning

Använd för

Använd för

Skadegörare

Alla spinnkvalsterarter.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Efter utveckling från puppan, söker vuxna gallmyggor aktivt spinnkvalsterkolonier och lägger ägg bredvid spinnkvalstren. När de utvecklas, livnär sig larverna på spinnkvalstren.

Synlig effekt

Spinnkvalstren äts upp helt, endast skinnet finns kvar.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 250 puppor.
Presentation 550 ml plastkopp.
Bärare Pappersremsor.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Gör ett hål i locket och placera koppen på stenullsplattan eller direkt på jorden
  • Skydda mot direkt solljus och vatten
  • Lämna koppen på platsen i minst två veckor
Play

Dosering

Doseringen av Spidend beror på klimatet, grödan och densiteten spinnkvalster och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen så snart de första spinnkvalstren upptäcks bland grödan. Insättningsmängd är normalt 0,25-25 per m2/spridning. Spridning ska upprepas minst 3 gånger i veckointervall eller tills skadegöraren är bekämpad. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Optimala resultat uppnås i en fuktig miljö (>80 % relativ luftfuktighet) och vid temperaturer mellan 20 och 27 °C (68 och 81 °F).

Kombinerad användning

Ska användas i kombination med Spidex Vital.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

12-14 °C/54-57 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?