Spidend

Vetenskapligt namn:
Feltiella acarisuga
Vanligt namn:
Gallmygga
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Spidend användas?

Använd Spidend för biologisk bekämpning av olika arter av spinnkvalster. Spidend rekommenderas i synnerhet när det finns spinnkvalster i kolonier/hotspots.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Spidend?

Vuxna gallmyggor söker aktivt spinnkvalsterkolonier och lägger ägg bredvid spinnkvalstren. Det tar en vecka för äggen att utvecklas till mogna larver. När de kläcks, livnär sig larverna på spinnkvalsterägg.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Spidend preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd - 0,25/m² 10/m²
m²/enhet - 1 000 25
Intervall (dagar) - 7 7
Frekvens - min. 3x min. 3x
Anmärkningar - sätt endast in i angripna områden Sätt in i hela växthuset

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Spidend

  • Gör ett hål i locket och ställ burken på stenullsplattan eller direkt på jorden
  • Skydda mot direkt solljus och vatten
  • Lämna burken på platsen i minst två veckor
  • Använd den avdragbara etiketten för att markera produktens insättningsplats

Feltiella acarisuga ska alltid användas tillsammans med rovkvalstret Phytoseiulus persimilis (Spidex).

Play

Optimala förhållanden för Spidend

Optimala resultat kräver en fuktig miljö (80 % RV) och temperaturer mellan 20 och 27 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Spidend. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?