Ervipar

Vetenskapligt namn:
Aphidius ervi
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Bladlöss
  • För bekämpning av stora bladlöss, som Macrosiphum spp. och potatisbladlus

  • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare

Play
  • För bekämpning av stora bladlöss, som Macrosiphum spp. och potatisbladlus

  • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare

Använd för

Använd för

Skadegörare

I synnerhet för Macrosiphum euphorbiae och Aulacorthum solani. Ervipar parasiterar även tobaksbladlusen (Myzus persicae var. nicotianae).

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Vuxna parasitsteklar utvecklas från mumierna och honorna lägger sina ägg i bladlössen. Nästa generation parasitsteklar utvecklas i bladlusen, som omvandlas till en läderartad mumie. Den vuxna parasitstekeln kommer ut genom ett hål baktill på mumien. De första mumierna syns i grödan ca 10-14 dager efter den första insättningen.

Synlig effekt

Parasiterade bladlöss omvandlas till en brun mumie.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 250; 500; 5 000 mumier.
Presentation 100 ml flaska; 0.9 litre cylinder av papp.
Bärare Boveteskal.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Sprid materialet på stenullsplattor eller i Diboxar
  • Se till att materialet förblir torrt och inte flyttas från sin insättningsplats i åtminstone några dagar
Play

Dosering

Doseringen av Ervipar beror på klimatet, grödan och densiteten skadegörare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt snart efter plantering av grödan. Insättningsmängd är normalt 0,25-2 per m2/spridning. Spridning ska upprepas varje vecka under perioden när bladlusangrepp förväntas. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Effektivast vid temperaturer mellan 20 och 25 °C (68 och 77 °F). Den är inte effektiv vid temperaturer över 30 °C/86 °F.

Kombinerad användning

Kan användas i kombination med andra biologiska bekämpningsmedel mot bladlöss, till exempel Aphidend.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?