Mycotal

Aktiv ingrediens:
Lecanicillium muscarium Ve6
Vanligt namn:
Bioinsekticid
Produktkategori:
Bio-insecticide
Play

Använd för

Använd för

När ska Mycotal användas?

Mycotal används för biologisk bekämpning av mjöllösslarver med sidoeffekter på tripslarver (vid en högre luftfuktighet och i kombination med en kompatibel tillsats som Addit eller Squad).

Mycotal måste användas under grödans tidiga utvecklingsstadier och när skadegörartalen är låga. För effektiv bekämpning, implementera upp till 4 appliceringar per mjöllössutbrott, med 7-10 dagars intervall.

Kontrollera etiketten för att se i vilka länder Mycotal är registrerad för användning.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Mycotal?

Mycotal är effektiv genom direkt kontakt och dödar larver efter 7-10 dagar under rätt miljöförhållanden. Appliceringar måste fokusera på larver och puppor.

Efter sprayapplicering, gror och växer sporerna, vilket producerar hyfer som penetrerar kroppskaviteten, där de delar sig och förstör vävnaderna. Svampen växer sedan genom insektens hinnor och producerar sporer på kadavrets utsida, vilket kan sprida infektionen till andra mjöllöss och trips.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Mycotal säljs i 500 g polyetenpåsar med ett yttre hölje av kartong.
Sammansättning: Vattenlösliga granulat (WG)
Koncentration: 1010 sporer/gram

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Mycotal

Beredning av lösningen:

 • Blanda erfordrad mängd Mycotal med vatten (15-20°C), rör om till en välling i en hink. Använd 3-4 liter vatten per 500 gram Mycotal
 • Fyll spraytanken med erfordrad mängd vatten
 • Töm vällingen i spraytanken och rör om ordentligt
 • Tillsätt rätt mängd Addit eller Squad till Mycotal-lösningen och blanda ordentligt
 • Spraya omgående efter beredning

Det kan vara nödvändigt att upprepa applicering (upp till 4 gångar), vid angivna intervall, för att behandla nya larver när de utvecklas och bryta skadegörarens livscykel.

Använd 500 liter spraylösning per hektar för varje meter krontakshöjd. Se till att spraylösningen rörs om hela tiden.

Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Mycotal preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd - 0,1 % 0,1 %
m²/enhet - 2,000 2,000
Intervall (dagar) - 7 7
Frekvens - 2-3x 3-4x
Anmärkningar - - -

Optimala förhållanden för Mycotal

Ett bra resultat med Mycotal beror på temperaturlämpligheten, relativa luftfuktighetsförhållanden under växttäcket samt appliceringstidsschemat. Följande minimivillkor erfordras:

 • Mycotal kräver en temperatur på 18-30°C och (om den appliceras med Addit, Squad eller annan kompatibel tillsats) en genomsnittlig luftfuktighet på 70 % i flera dagar efter applicering.
 • Spraya under sen eftermiddag och tidig kväll. Rikta sprayen mot bladens undersida och mot växtpunkter.
 • Genom bladtäckningen (bladens undersida) är viktigt för bästa resultat vid mjöllössbekämpning. Använd sprayutrustning med hög volym
 • Undvik icke-kompatibla svampbehandlingar

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

 • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
 • Förvaringstemperatur: mellan 2-6°C
 • Håll borta från direkt solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?