Mycotal

Aktiv ingrediens:
Lecanicillium muscarium Ve6
Vanligt namn:
Entomopatogen svamp
Produktkategori:
Bioinsekticid
 • För bekämpning av mjöllöss, trips och bladlöss

 • Utveckling av resistens mot skadegörare är mycket osannolik

 • Lämnar inga farliga rester

Play
 • För bekämpning av mjöllöss, trips och bladlöss

 • Utveckling av resistens mot skadegörare är mycket osannolik

 • Lämnar inga farliga rester

Använd för

Använd för

Skadegörare

Vitfluga med bieffekt på bladlöss och trips.

Grödor

Grönsaker, prydnadsväxter, plantskoleträd och bär i täckt odling.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Efter att ha sprutat Mycotal, gror sporerna och växer till hyfer som penetrerar skadegörarens kroppskaviteter. Här förökar de sig genom celldelning och förstör vävnaderna. Svampen växer sedan genom insektens hinnor och producerar sporer på kadavrets utsida, vilket kan sprida infektionen till känsliga skadegörare. Mycotal är effektiv genom direkt kontakt och dödar målet efter 7-10 dagar under rätt miljöförhållanden.

Synlig effekt

Angripna insekter skrumpnar eller utvecklar ett fjunigt mycel på insektens utsida vid fuktiga förhållanden.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 g påse med ett yttre kartongomslag.
Sammansättning Vattenlösliga granulat (WG).
Koncentration 1x10¹⁰ CFU (Lecanicillium muscarium stam Ve6 sporer)/gram.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

 • Ta erfordrad mängd Mycotal
 • För optimal effektivitet, kombinera med en tillsats som Addit eller Squad
 • Blanda med 3-4 liter vatten (15-20°C) per 500 gram Mycotal och blanda till en välling
 • Fyll spraytanken med erfordrad mängd vatten
 • Töm vällingen i spraytanken och rör om ordentligt
 • Tillsätt rätt mängd tillsats till Mycotal-lösningen och blanda ordentligt
 • Spraya omgående efter beredning

Käyttö

Mycotalia voidaan ruiskuttaa kasvien päälle tai levittää Low Volume Misting -sumutuksella (LVM).

Levittäminen ruiskuttamalla:

 • Mycotal voidaan levittää tavallisilla suuren volyymin ruiskulaitteilla
 • Ruiskuta, kunnes liuosta alkaa valua
 • Lehtien perinpohjainen kastelu on välttämätöntä, mikäli halutaan parhaat tulokset. Suuntaa ruisku lehtien alapuolelle ja kasvukohtiin
 • Muista hämmentää ruiskutusnestettä jatkuvasti.
 • Saat ihanteellisen tuloksen toistamalla Mycotal-käsittelyn tietyin välein, jotta voidaan torjua uudet nuoruusvaiheen yksilöt niiden ilmaantuessa ja saadaan katkaistua tuholaisten elinkaari.

Levittäminen LVM-sumutuksella (Low Volume Misting):

 • Mycotalia voidaan levittää kaikilla tavanomaisilla LVM-sumutusjärjestelmillä.
 • Lehtien perinpohjainen kastelu on välttämätöntä, mikäli halutaan parhaat tulokset. Käytä tuotteen LVM-sumutuksessa riittävästi vettä (> 50 litraa/ha), lisää soveltuvaa apuainetta ja suorita sumutus tuulettomana (< 3 m/s) päivänä.
 • Pidä tuuletusikkunat suljettuina levityksen aikana. Tuulettimien käyttö on suositeltavaa, sillä se parantaa tuotteen leviämistä.
 • Muista hämmentää ruiskutusnestettä jatkuvasti.
 • Levitä Mycotal päivän lopussa.
 • Saat ihanteellisen tuloksen toistamalla Mycotal-käsittelyn tietyin välein, jotta voidaan torjua uudet nuoruusvaiheen yksilöt niiden ilmaantuessa ja saadaan katkaistua tuholaisten elinkaari.
Play

Dosering

 • Använd 100 g/100 liter vatten
 • Kontrollera alltid produktetiketten för mer information
 • Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation

Miljöförhållanden

Mycotals effektivitet beror på temperatur- och relativ luftfuktighetsförhållanden under växttäcket samt appliceringstidsschemat. Följande villkor erfordras:

 • Mycotal kräver tillräcklig luftfuktighet under växttäcket i flera timmar efter applicering för att sporerna ska gro och angripa skadegöraren
 • Spruta sent på eftermiddagen och/eller tidigt på kvällen

Anmärkningar

Lämnar inga farliga rester som omfattas av lagstiftning.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Se förpackning för utgångsdatum.

Förvaringstemperatur

2-6 °C/36-43 °F.

Förvaringsförhållanden

Undvik direkt solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?