Cryptobug

Vetenskapligt namn:
Cryptolaemus montrouzieri
Vanligt namn:
Rovskalbagge
Produktkategori:
Natural enemy
Cryptobug_Koppert_Biological_Systems_LR.jpg
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Cryptobug användas?

Använd Cryptobug för biologisk bekämpning av många arter av ullsköldlöss i alla stadier

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Cryptobug?

Rovskalbaggar och larver äter hela ullsköldlöss.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Cryptobug preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 0,25-1/m² 1-2/m² 20-50/m²
Intervall (dagar) 14 7 7
Frekvens Kontinuerligt Minsta 3x Minsta 3x
Anmärkningar - -  

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Cryptobug

  • Distribuera Cryptobug på stenullsplattor för allmän insättning eller i Dibox-utsättningsboxar nära eller på en hotspot
  • Placera bland (angripna) blad
  • Applicera på kvällen
Play

Optimala förhållanden för Cryptobug

Den lägsta temperaturen för framgångsrik användning av Cryptobug är 16 °C. Men då Cryptolaemus föredrar höga temperaturer och hög relativ luftfuktighet, är Cryptobug som mest effektiv vid temperaturer mellan 25 och 28 °C. Skalbaggar är rörligare än larver och därför mer användbara för allmänna insättningar eller i höga grödor. Vid möjlighet, använd larver för en hotspot-behandling.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Cryptobug. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?