Citripar

Vetenskapligt namn:
Anagyrus vladimiri
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Ullsköldlöss
  • För bekämpning av citrusullöss och ullsköldlöss
  • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare
Play
Play
  • För bekämpning av citrusullöss och ullsköldlöss
  • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare
Använd för

Använd för

Skadegörare

Citrusullöss (Planococcus citri); Planococcus ficus.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Fullvuxna parasitstekelhonor parasiterar ullsköldlössen, i synnerhet andra och tredje larvstadiet samt det vuxna stadiet hos honor av citrusullöss (Planococcus citri) och Planococcus ficus.

Synlig effekt

Puppor utvecklas i värdens mumifierade skinn och ser ut som svullna ullsköldluslarver. Tomma puppor har ett oregelbundet utgångshål baktill på mumien efter parasitsteklarna har utvecklats.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 mumier.
Presentation 50 ml flaska.
Bärare Träflis.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Ta bort etiketten från flaskan enligt anvisningarna
  • Häng flaskan bland grödan, ej i direkt solljus
  • Placera i eller i närheten av ullsköldluskolonier
  • Lämna flaskan bland grödan i minst två veckor
  • Utför lämplig myr kontroll
Play

Dosering

Doseringen av Citripar beror på klimatet, grödan och densiteten ullsköldlöss och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt eller vid första tecken på skadegörare. Insättningsmängd är normalt 0,1-0,5 per m2/spridning. Spridning ska upprepas minst 3 gånger i ett intervall på 1-2 veckor. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Parasitsteklarna är effektivast vid temperaturer runt 25 °C/77 °F. Den lägsta temperaturen vid vilken utveckling kan ske är 13 °C/55 °F, den högsta temperaturen är 38 °C/100 °F.

Kombinerad användning

Ska kombineras med Cryptobug eller Cryptobug-L för effektiv bekämpning av ullsköldlöss.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

10-15 °C/50-59 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?