Citripar

Vetenskapligt namn:
Anagyrus vladimiri
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Citripar användas?

Använd Citripar för biologisk bekämpning av citrusullöss (Planococcus citri) och ullsköldlöss (Planococcus ficus) Använd även Cryptobug vid allvarligare angrepp.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Citripar?

Fullvuxna kvinnliga parasitsteklar parasiterar ullössen, i synnerhet andra och tredje larvstadiet samt det vuxna stadiet hos honor av citrusullöss och ullsköldlöss.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Citripar preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 0,1/m² 0,25/m² 0,5/m²
m²/enhet 5 000 2 000 1 000
Intervall (dagar) 14 7-14 7-14
Frekvens varannan vecka 2x 2-3x
Anmärkningar prydnadsväxter - Distribuera även Cryptobug

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Citripar

  • Ta bort etiketten från flaskan (enligt anvisningarna)
  • Häng flaskan bland grödan, ej i direkt solljus
  • Placera i eller i närheten av ullöskolonier
  • Lämna flaskan bland grödan i minst två veckor
  • Utför lämplig myr kontroll
Play

Optimala förhållanden för Citripar

Rovstekeln är effektivast vid temperaturer runt 25 °C. Den lägsta temperaturen vid vilken utveckling kan ske är 13 °, den högsta temperaturen är 38 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Citripar. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?