Miglyphus

Vetenskapligt namn:
Diglyphus isaea
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Bladminerare
  • För bekämpning av bladminerare
  • Effektiv vid höga densiteter av bladminerare
Play
Play
  • För bekämpning av bladminerare
  • Effektiv vid höga densiteter av bladminerare
Använd för

Använd för

Skadegörare

Bladminerare (Lyriomyza spp.).

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Vuxna parasitstekelhonor av Diglyphus isaea dödar bladminerarlarver i andra och tredje larvstadiet och lägger sina ägg bredvid dem. När äggen kläcks till parasitsteklar i minan (men utanför bladmineraren), används den döda larven som föda. Vuxna honor dödar även unga bladminerarlarver genom att använda dem som födokälla. Detta kallas ”host feeding”.

Synlig effekt

Närvaron av Diglyphus isaea i grödan signaleras av korta minerare som innehåller döda bladminerarlarver. Äldre larver och puppor syns genom bladen.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 vuxna.
Presentation 100 ml flaska.
Bärare Ingen.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Släpp parasitsteklar mellan bladen på morgonen eller kvällen
Play

Dosering

Doseringen av Miglyphus beror på klimatet, grödan och densiteten bladminerare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen så snart de första skadegörarna upptäcks bland grödorna. Insättningsmängd är normalt 0,25-3 per m2/spridning. Spridning ska upprepas minst 3 gånger i veckointervall eller tills kontroll erhålls. Vid låga temperaturer (

Miljöförhållanden

Diglyphus isaea är effektivast vid temperaturer mellan 15 och 25 °C (59 och 77 °F).

Kombinerad användning

Kan kombineras med Minusa.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, stående flaska.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?