Natupol Excel

Vetenskapligt namn:
Bombus terrestris
Produktkategori:
Pollination
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Natupol Excel användas?

Natupol Excel är särskilt utvecklat för grödor med ett stort antal blommor per m2 (35-60 blommor) per vecka, som körsbärs- eller snacktomater, jordgubbar (bär) samt för grödor som odlas under artificiellt ljus eller i varmare klimat.

Play

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Natupol Excel?

Efter insättning, börjar arbetarhumlorna att pollinera grödan. Det stöds av fler arbetare som föds under veckorna efter insättningen.

Natupol Excel innehåller en större mängd sockerlösning, anpassad efter grödans behov. Detta ökar den totala pollineringspotentialen och ger humlorna mer energi för att styra sitt eget mikroklimat. Boet rymmer även en större koloni och kräver därmed mer kylning. Därför är ventilationsöppningarna modifierade för att förbättra ventilationen. Skärmar i ventilationsöppningarna förhindrar insekter från att komma in i boet.

Boets förbättrade synlighet (Beevision) bland grödan är baserad på hur humlor ser. Humlor hittar nu enkelt boet, färre humlor flyger vilse i växthuset och pollineringen förbättras.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Ett bo med en humlekoloni, inklusive en drottning, arbetare, larver och sockerlösning

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Natupol Excel

 • Placera Natupol-bon jämnt längs växthusets huvudgång.
 • Placera kolonierna på en horisontell plattform (undvik lutning, annars kan sockerlösningen läcka)
 • Under sommaren; placera kupan ca 20-60 cm över marken på södersidan av en gång för att få maximal skugga från grödan. Sätt upp extra skugga vid behov.
 • Under vintern; placera kupan i närheten av växttoppen på huvudgångens norrsida. Se till att samhällen exponeras för det första dagsljuset.
 • Vänta minst 15 minuter efter boet placerats ut innan det öppnas, på så sätt kan humlekolonierna lugna sig.
Play

Optimala förhållanden för Natupol Excel

Natupol Excel presterar bäst vid omgivningstemperaturer mellan 10-30 °C..

Särskilda saker att tänka på

 • Se till att bona och ingångarna är väl synliga, så att humlorna enkelt hittar hem.
 • Ställ inte mer än två bon bredvid eller nära varandra. För att minska att humlor försvinner, se till att alla bonas öppningar är i olika riktningar.
 • Observera att direkt solljus på samhället kan öka den inre temperaturen med 5-15 °C. Det är viktigt att tillhandahålla skugga under varma förhållanden.
 • Se till att myror inte kan nå sockerlösningen i samhället genom att göra en barriär av fett eller insektslim. Undvik även kontakt mellan växter och boet, så att myror inte kan nå samhället.
 • Undvik att placera kolonier i den direkta omgivningen av CO2-tillförseln, eller på andra platser där CO2 kan nå höga nivåer (över 2500 ppm).

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

 • Alla samhällen innehåller föda för att hålla humlorna i bra skick under transport och förvaring.
 • För att garantera bästa pollineringsresultat, börja använda boet på ankomstdagen.
 • Börja inte använda kupan senare än en dag efter ankomst.
 • Håll humlorna vid en temperatur mellan 15-25 °C.
 • Undvik direkt solljus på boet.

Användning och hygien

 • Flytta aldrig ett bo från ett växthus till ett annat
 • Förhindra att humlorna lämnar växthuset
 • Ta bort humleboet 6-8 veckor efter introduktion
 • Rengör ställningen innan nya bon sätts ut
 • Försegla gamla bon i plastpåsar och kassera dem enligt lokala regler.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?