Mini-Airbug

Typ:
Hand-held blower
Vanligt namn:
Handhållen spridare
Produktkategori:
Application
Mini-Airbug_Koppert_Biological_Systems-16.jpg
Mini-Airbug_Koppert_Biological_Systems-23.jpg
Play

Använd för

Använd för

När ska Mini-Airbug användas?

Mini-Airbug handhållen fläktspridare är särskilt utvecklad för snabb och jämn fördelning av naturliga fiender. Den jämna fördelningen leder till en effektiv biologisk bekämpning av skadegörare, då kvalstren når skadegörarna snabbare.

Mini-Airbug är extremt flexibel att använda; enheten kan användas för att applicera rovkvalster på hela grödan eller på ett specifikt område. Flera typer av rovkvalster kan sprayas under enstaka perioder.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Mini-Airbug?

Mini-Airbugs speciella fläkt, tillsammans med det roterande doseringskärlet, säkerställer en jämn spridning av materialet som innehåller naturliga fiender. Luftflödet från fläkten garanterar en jämn fördelning av detta material upp till minst 2 meter från Mini-Airbug. Tack vare sin unika design, tar de naturliga fienderna ingen skada under användningen. Sist men inte minst, blandningar av olika naturliga fiender kan spridas vid ett och samma tillfälle.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Denna produkt är endast tillgänglig tillsammans med Koppert-produkter.

Kontakta din lokala rådgivare för mer information.

Applicering Mini-Airbug

Bruksanvisning:

  • Placera batteriet i bältesväskan och fäst runt midjan.
  • Anslut fläktspridarens kabel till batteriet.
  • Töm det erfordrade antalet flaskor med rovdjur som ska spridas över grödan (en eller flera typer av rovdjur) i blandningskärlet och stäng locket.
  • Blanda innehållet försiktigt men grundligt genom att varsamt vrida och skaka kärlet.
  • Töm blandningen i doseringskärlet över grödan.
  • Montera doseringskärlet på fläktens roterande huvud.
  • Starta Mini-Airbug genom att trycka på en eller båda knapparna.
Play

Optimala förhållanden för Mini-Airbug

Airbug kan endast användas där det är möjligt att gå bland grödan.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Förvara Mini-Airbug och dess tillbehör på en torr och dammfri plats. Mini-Airbug kan förvaras i den medföljande förpackningen. Förvara alltid batterierna i laddarna när de inte används.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?