Spical-Plus

Vetenskapligt namn:
Neoseiulus californicus
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy
[Translate to Finland (Swedish):]
Play

Använd för

Använd för

När ska Spical-Plus användas?

Använd Spical-Plus för biologisk bekämpning av:

 • växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae)
 • fruktträdsspinnkvalster (Panonychus ulmi)
 • citrusspinnkvalster (Panonynchus citri)
 • jordgubbsspinnkvalster (Tarsonemus pallidus)
 • toppskottskvalster (Polyphagotarsonemus latus)

Sätt in Spical-Plus när skadegörare förväntas eller vid första tecken på närvaro av skadegörare syns. Använd Spidex för hotspotbehandling.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Spical-Plus?

Vuxna rovkvalster, nymfer och larver söker aktivt upp och äter sitt byte.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

 • Kartong med 100 dospåsar
 • Kartong med 500 dospåsar

Varje dospåse innehåller 100 rov- och förrådskvalster (alla stadier) blandade med kli

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Spical-Plus

 • Häng påsarna bland grödan
 • Påsarna har redan ett utgångshål
 • Håll påsarna i kartongremsan längst upp, för att undvika att skada rovkvalstren
 • Neoseiulus californicus tolererar en rad kemiska växtskyddsmedel
 • Använd alltid Spical-Plus tillsammans med Spidex
Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Spical-Plus preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd - - -
m²/enhet 2,5 2,5 1
Intervall (dagar) 28-42 28 28
Frekvens - - -
Anmärkningar - Använd med Spidex Använd med Spidex

För användning i utomhusgrödor klicka här.

Optimala förhållanden för Spical-Plus

Neoseiulus californicus tolererar höga temperaturer och låg luftfuktighet. Den riktar in sig på alla stadier, men föredrar yngre stadier. Rovkvalster kan även överleva på andra kvalster och pollen och kan överleva ett antal veckor utan föda.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Spical-Plus. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?