Entomite-M

Vetenskapligt namn:
Stratiolaelaps scimitus (Hypoaspis miles)
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Sorgmyggor trips
  • Jordburet generalistiskt rovkvalster

  • I synnerhet för bekämpningen av larver av sorgmyggor och trips

Play
  • Jordburet generalistiskt rovkvalster

  • I synnerhet för bekämpningen av larver av sorgmyggor och trips

Använd för

Använd för

Skadegörare

Ägg, larver och puppor av sorgmyggor; tripspuppor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Rovkvalster livnär sig på sorgmyggornas larver, tripspuppor och andra jordbaserade insekter. Kvalstren syns i och på jorden samt vid växtstammens bas. Minskningen av angreppsnivån sker i en långsam men stadig takt.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 10 000; 50 000 rovkvalster.
Presentation 0,9 liter; 3,6 liter kartongcylindrar.
Bärare Torv.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Vänd och skaka kartongcylindern försiktigt innan användning
  • Sprid materialet jämnt över jorden eller på planteringssubstratet (ej på plast)
Play

Dosering

Doseringen av Entomite-M beror på klimatet, grödan, planterinssubstrat och densiteten skadegörare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt eller så snart de första skadegörarna upptäcks bland grödorna. Insättningsmängd är normalt 100-500 per m2/spridning. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

För optimala resultat måste jorden vara fuktig, rik på organiskt material och ha en lös struktur. Den lägsta temperaturen för framgångsrik användning av Entomite-M är 15 °C.

Kombinerad användning

För tripsbekämpning ska Entomite-M kombineras med generalistiska rovkvalster (Amblydromalus limonicus, Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris) och/eller Orius spp..

Försiktighetsåtgärder

Applicering av denna produkt kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner, därför rekommenderar vi att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

10-15 °C/50-59 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, flaska horisontellt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?