Minusa

Vetenskapligt namn:
Dacnusa sibirica
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Natural enemy
Play

Använd för

Använd för

När ska Minusa användas?

Använd Minusa för biologisk bekämpning av bladminerarlarver. Minusa riktar in sig på alla larvstadier, men i synnerhet det första och andra stadiet.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Minusa?

Fullvuxna kvinnliga parasitsteklar av Dacnusa sibirica lägger sina ägg i bladminerarlarven. Parasitsteklarna utvecklas i bladminerarpuppan. Vuxna steklar utvecklas från puppan.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Minusa preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd - 0,25/m² -      
m²/enhet - 2 000 -      
Intervall (dagar) - 7 -      
Frekvens - min. 3x -      
Anmärkningar - Om <1 larv/10 plantor Om >1 larv/10 plantor använd MiglyphusMängd - 0,25/m² -
m²/enhet - 2 000 -      
Intervall (dagar) - 7 -      
Frekvens - min. 3x -      
Anmärkningar - Om <1 larv/10 plantor Om >1 larv/10 plantor använd Miglyphus      

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Minusa

Sprid parasitsteklar mellan bladen på morgonen eller kvällen.

Play

Optimala förhållanden för Minusa

Minusa rekommenderas vid låga angreppsnivåer. Då Minusa är aktivt även under årets kallare period, börja använda det i början av säsongen. När temperaturerna stiger kan Minusa stödjas Miglyphus.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Minusa. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?