Larvanem

Vetenskapligt namn:
Heterorhabditis bacteriophora
Vanligt namn:
Insektspatogena nematoder
Produktkategori:
Naturlig fiende
 • För bekämpningen av vivlar och andra skalbaggar bland ett stort antal grödor

 • Kan appliceras med vanlig sprututrustning

 • Mycket löslig biologiskt nedbrytbar sammansättning

Play
Play
 • För bekämpningen av vivlar och andra skalbaggar bland ett stort antal grödor

 • Kan appliceras med vanlig sprututrustning

 • Mycket löslig biologiskt nedbrytbar sammansättning

Använd för

Använd för

Larvanem kan användas för biologisk bekämpning av larver av vivlar och andra skalbaggar bland ett stort antal grödor.

Skadegörare

 • Skalbaggar (Coleoptera):
  • Vivlar (Curculionidae): Växthusöronvivel (Otiorhynchus sulcatus) och andra arter Otiorhynchus spp.
  • Bladhorningar (Scarabaeidae): Amphimallon majale; Amphimallon solstitialis; Amphimallon aestivus; Melolontha melolontha; trädgårdsborre (Phyllopertha horticola); Phyllophaga spp.; Hoplia philanthusoch andra Hoplia spp.; Popilia japonica; Anomala orientalis; Autoserica castanea; sandborre (Anomala dubia); Serica brunnea; Anoxia villosa
  • Dyngbaggar (Aphodius spp.)
  • Bladbaggar (Chrysomelidae): Jordloppor (Phyllotreta spp.)
 • Larver (Lepidoptera):
  • Larver av lerfärgad rotfjäril (Korscheltellus lupulina)
Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Nematoderna angriper skadegöraren och frigör symbiotiska bakterier i skadegörarens kroppskavitet. Dessa bakterier omvandlar värdvävnaden till en näringskälla, som nematoderna äter för att utvecklas och fortplanta sig i värden. Detta dödar skadegöraren inom några timmar till dagar efter infektion.

Synlig effekt

Infekterade skadeinsekter i rotområdet blir röda till bruna, men kan vara svåra att hitta på grund av snabb nedbrytning.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek
 • 50 miljoner – 1 påse med 50 miljoner i en låda.
 • 500 miljoner – 2 påsar med 250 miljoner i en låda.
 • 2 500 miljoner – 10 påsar med 250 miljoner i en låda.
Utvecklingsstadium Smittade larver i tredje stadiet (L3).
Koncentration 86 % Heterorhabditis bacteriophora – 14 % inert biologiskt nedbrytbar bärare.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Förberedelse

 • Avlägsna påsarna från lådan och förvara dem i rumstemperatur i 30 minuter
 • Töm påsarnas innehåll i en hink som innehåller minst 2 liter vatten per påse (vattentemperatur: 15-20 °C/59-68 °F
 • Rör om ordentligt och låt innehållet dra i fem minuter
 • Rör om igen och häll hinkens innehåll i den halvfyllda spraytanken (förutom vid tankblandning med en kompatibel produkt).
 • Upprätthåll blandningens rörelse i tanken (t.ex. med en återcirkulationspump)
 • Fyll spraytanken med erfordrad mängd vatten
 • Vid tankblandning med en kompatibel produkt, tillsätt Larvanem i slutet till en helt fylld tank
 • Applicera direkt efter förberedelse av sprutvätskan

Applicering

 • Nematoder kan appliceras med en vattenkanna, en fläktspruta, via ett sprinklersystem, med en ryggburen sprayenhet eller en fordonsmonterad sprayenhet
 • För att undvika blockeringar, ska alla filter avlägsnas, i synnerhet om finare än 0,3 mm (50 mesh)
 • Använd ett maximalt tryck på 20 bar/290 psi (på munstycke)
 • Sprutmunstyckets öppning ska vara minst 0,5 mm (500 µm – 35 mesh), företrädesvis ett konformat munstycke med hög flödeshastighet
 • Blanda kontinuerligt för att förhindra att nematoder sjunker till spraytankens botten
 • Undvik sprutor med centrifugal- eller kolvpumpar
 • Vattentanktemperaturen får inte överstiga 25 °C/77 °F och pH ska vara mellan 4 till 8.
 • Fördela spraylösningen jämnt över jord-/substratytan

Applicering med bevattningssystem:

 • Bevattningssystem med tryckkompensation rekommenderas. Om detta inte är tillgängligt, rekommenderas applicering via vattning eller sprutning. För injicering via Dosatron/Venturi-system, kontakta din lokala representant för specifika råd
 • Spraya lösningen så snart den har förberetts och inom en kort tidsram. Lagra inte blandade suspensioner
Play

Dosering

Larvanem appliceras vanligen i en mängd på 250 000 till 500 000 nematoder per m² (2,5 till 5 miljarder/ha). Se webbplatsen för mer information.

Tid

Tid och frekvens beror på skadedjursarter och grödans miljö (relativ luftfuktighet, jordfuktighet och temperatur). Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Ympäristöolosuhteet

 • Heterorhabditis bacteriophora on aktiivinen lämpötila-alueella 16–35 °C (61–95 °F), mutta toimii tehokkaimmin 19–33 °C (66–91 °F) lämpötilassa.
 • Maaperän alle 5 °C (41 °F) tai yli 35 °C (95 °F) lämpötila voi tappaa eliöt
 • Sukkulamadot eivät kestä ultraviolettivaloa (UV): älä käytä niitä suorassa auringonvalossa
 • Kasvumaan kosteuspitoisuus on pidettävä korkeana muutamia vuorokausia käsittelyn jälkeen. Jos mahdollista, kastele kasvit ennen käyttöä ja heti sen jälkeen
 • Apuaine ja/tai kuivumista ehkäisevä tai kosteuttava lisäaine voi olla hyödyksi. Pyydä lisätietoja Koppertin edustajalta tai jälleenmyyjältä
 • Ruiskuta illalla (tai joissakin tapauksissa aamulla), jotta sukkulamadot voivat toimia useita tunteja ihanteellisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa, kuten edellä on kuvattu

Sidoeffekter & kompatibilitet

 • Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar
 • Som en allmän regel för tankblandning, tillsätt alltid nematoderna till en full tank som innehåller den kompatibla produkten
 • Produkten är säker för de flesta nyttiga insekter och kvalster, men kan ha en viss effekt på några vid direkt kontakt med bladapplicerade nematoder

Se Kopperts databas med sidoeffekter eller kontakta din lokala representant för råd.

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Se utgångsdatum på lådan. I genomsnitt kan produkten förvaras i 6 veckor.

Förvaringstemperatur

Kyl vid en temperatur på 2-6 °C/35-43°F i ett ventilerat kylskåp/kallt rum.

Förvaringsförhållanden

Vid mottagande, ta ut lådor ur den isolerande transportförpackningen. Förvara mörkt, i ett ventilerat kylskåp/kallt rum fram till användning.

Nedladdningar

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?