Larvanem

Vetenskapligt namn:
Heterorhabditis bacteriophora
Vanligt namn:
Insektspatogena nematoder
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Larvanem användas?

Använd Larvanem för biologisk kontroll av:

Coleoptera - Vivellarver
Växthusöronvivel (Otiorhynchus sulcatus och andra arter Otiorhynchus spp.)

Skalbaggar
Amphimallon majale
Larver av trädgårdsborre (Phyllopertha horticola och Phyllophaga spp.)
Amphimallon solstitialis, Hoplia philanthus

Popillia japonica, Exomala orientalis, Autoserica castanea
Larver av sandborre (Anomala dubia)
Serica brunnea, Hoplia spp.
och dyngbaggar från släktetAphodius spp. och unga larver av Melolontha melolontha, Amphimallon aestivus och Anoxia villosa

Chrysomelidae
Larver av jordloppor (Phyllotreta spp.)

Lepidoptera
Larver av lerfärgad rotfjäril (Korscheltellus lupulina)

Larvanem är kompatibel med många växtskyddsmedel. Se Kopperts app för sidoeffekter för kompatibla produkter eller kontakta din lokala representant för råd. Som en allmän regel för tankblandning, tillsätt alltid nematoderna till en full tank som innehåller den kompatibla produkten.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Larvanem?

Nematoderna angriper skadegöraren och frigör symbiotiska bakterier i kroppskaviteten. Dessa bakterier omvandlar larvvävnaden till en näringskälla, som nematoderna äter för att utvecklas och fortplanta sig. Värdskadegöraren dör inom några timmar till dagar efter infektion. Den infekterade värden blir rödbrun, men kan vara svår att hitta på grund av snabb nedbrytning i odlingssubstrat.

Play

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Larvanem

Play

Dosering

Vivellarver

Otiorhynchus spp

Appliceringsdos

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

(bevattning innan och efter ingår ej)

Frekvens

Och råd

Intervall

500 000 nematoder per m2

500 000 nematoder per 10 ft2

 

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

(0,25 tunnland)

5 000 m2 (0,5 hektar)

1,25 tunnland

200 liter/100 m2

(20 000 liter/hektar)

53 gal./1 000 ft2

 

Applicera två gånger vid stora angrepp

Bevattning efter erfordras

VIKTIGT!

När den genomsnittliga jordtemperaturen är under 14 °C (57 °F), använd produkten ENTONEM

14 dagar

Larver av lerfärgad rotfjäril

Korscheltellus lupulina

Appliceringsdos

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

(bevattning innan och efter ingår ej)

Frekvens

Och råd

Intervall

500 000 nematoder per m2

500 000 nematoder per 10 ft2

 

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

(0,25 tunnland)

5 000 m2 (0,5 hektar)

1,25 tunnland

200 liter/100 m2

(20 000 liter/hektar)

53 gal./1 000 ft2

 

Applicera två gånger vid stora angrepp

Bevattning efter erfordras

VIKTIGT!

När den genomsnittliga jordtemperaturen är under 14 °C (57 °F), använd produkten ENTONEM

14 dagar

Vita larver

Diverse arter – se avsnittet ”mål”

Appliceringsdos

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

(bevattning innan och efter ingår ej)

Frekvens

Och råd

Intervall

250 000 nematoder per m2

250 000 nematoder per 10 ft2

200 m2

2 000 ft2

2 000 m2

20 000 ft2

(0,5 tunnland)

1 hektar

2,5 tunnland

Min. 1 000 liter/hektar

107 gal./tunnland

 

Applicera två gånger

Systematisk, med 7 dagars mellanrum

Upprepa vid behov

Bevattning innan och efter erfordras (5 mm – 0,2 tum)

14 dagar

Jordloppor

Phyllotreta spp 

Appliceringsdos

 

50 miljoners förpackning behandlar

 

500 miljoners förpackning behandlar

 

2 500 miljoners förpackning behandlar

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

(bevattning innan och efter ingår ej)

Frekvens

Och råd

Intervall

1,5 till 3 miljarder per hektar

0,6 till 1,2 miljarder per tunnland

 

167 till 330 m2

1 670 till 3 300 ft2

1 670 m2 till 3 300 m2

16 700 till 33 000 ft2

8 300 m2 till 1,7 hektar

2,1 till 4,2 tunnland

 

Min. 1 000 liter/hektar

107 gal./tunnland

Applicera vid sådd –

Upprepa vid behov

Bevattning efter erfordras

7 till 14 dagar

Optimala förhållanden för Larvanem

  • Jord- eller lufttemperatur under 5 °C (41 °F) och över 35 °C (95 °F) kan vara förödande – optimal mellan 19 och 33°C (66-92°F).
  • Jordfuktigheten måste hållas hög under flera dagar efter applicering. När möjligt, bevattna grödan innan och direkt efter applicering.
  • Nematoder är känsliga för ultraviolett ljus (UV); använd dem inte i direkt solljus
  • Spraya på kvällen (eller morgonen i vissa fall), så att nematoderna kan arbeta i flera timmar inom det optimala temperatur- och luftfuktighetsintervallet, som beskrivs ovan.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

1. Direkt efter mottagande, ta ut lådan ur transportförpackningen.
2. Kyl vid en temperatur mellan 2°C och 6°C (35-43°F) i ett ventilerat kylskåp/kallt rum.
3. Undvik direkt solljus.

Observera sista förbrukningsdag som anges på lådan.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?