Chrysopa-E

Vetenskapligt namn:
Chrysoperla carnea
Vanligt namn:
Guldögonslända
Produktkategori:
Natural enemy
Chrysopa-E.jpg
Chrysopa-E_Lily_Koppert_Biological_Systems-14.jpg

Använd för

Använd för

När ska Chrysopa-E användas?

Använd Chrysopa-E för biologisk bekämpning av bladlöss och andra skadegörare.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Chrysopa-E?

Efter de kläckts från äggen, attackerar larver av guldögonsländor bytet och suger ut deras kroppsvätskor. Resten av det döda skadedjuret skrumpnar helt och är svårt att hitta. Larver är främst aktiva och äter nattetid och gömmer sig under dagen.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Chrysopa-E preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 10-25/m² 25-50/m² 50-100/m²
Intervall (dagar) 7 7 7
Frekvens Varje vecka Minst 4-5 gånger varje vecka Minst 4-5 gånger varje vecka

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Applicera jämnt på bladen. Undvik äggkluster.
  • För kurativ behandling, applicera större mängder ägg och/eller extra larver (Chrysopa) direkt i de hårdast drabbade områden.
  • Produkten kan introduceras för hand eller distribueras med hjälp av Mini-Air(o)bug och Natutec Drive. När en luftblåsare eller Natutec Drive används, måste Chrysopa-E blandas med bärarmaterial t.ex. rovkvalster för att öka volymen. 

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Nyttiga insekter har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Chrysopa. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

  • Förvaring efter mottagande: 1-2 dagar
  • Förvaringstemperatur: 8-10 °C
  • Förvaras mörkt (cylinder placeras horisontellt)

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?