Chrysopa-E

Vetenskapligt namn:
Chrysoperla carnea
Vanligt namn:
Guldögonslända
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Bladlöss
  • Det föredragna bytet är bladlöss, men Chrysoperla livnär sig även på ullsköldlöss, trips och andra insekter

  • Effektivt vid låga temperaturer

  • Kan användas preventivt

Chrysopa-E.jpg
  • Det föredragna bytet är bladlöss, men Chrysoperla livnär sig även på ullsköldlöss, trips och andra insekter

  • Effektivt vid låga temperaturer

  • Kan användas preventivt

Använd för

Använd för

Skadegörare

Bladlöss och andra skadegörare, som ullsköldlöss, Echinothrips och fjärils- och malägg.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Larver av guldögonsländor attackerar bytet och suger ut deras kroppsvätskor.

Synlig effekt

Bytet sugs ut, skrumpna skinn är svåra att hitta. Chrysoperla carnea-larverna är främst aktiva nattetid. Larverna gömmer sig under dagen.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 100 000 ägg.
Presentation 90 ml kartongrör.
Bärare Ingen.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Applicera jämnt på bladen
  • Undvik äggkluster
  • Kan appliceras med Air(o)bug endast när det blandats med (andra produkter) bärarmaterial

Dosering

Doseringen av Chrysopa-E beror på klimatet, grödan och densiteten skadegörare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Insättningsmängd är normalt 10-100 ägg per m2/spridning. Spridning ska göras preventivt eller i angripna områden och upprepas i veckointervall tills kontroll erhålls. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Chrysoperla carnea är effektivt vid ett stort temperaturintervall, inklusive låga temperaturer (i genomsnitt > 12 °C/54 °F). Det är mest effektivt vid 20-28 °C (68-82 °F).

Kombinerad användning

Kan användas i kombination med andra biologiska bekämpningsmedel mot bladlöss.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?