Enermix

Vetenskapligt namn:
Eretmocerus eremicus och Encarsia formosa
Vanligt namn:
Parasitsteklar
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Mjöllöss
 • För bekämpning av växthusmjöllus och tobaksmjöllus

 • Kan användas vid fluktuerande temperaturer

 • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare

Play
Play
 • För bekämpning av växthusmjöllus och tobaksmjöllus

 • Kan användas vid fluktuerande temperaturer

 • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare

Använd för

Använd för

Skadegörare

Växthusmjöllus (Trialeurodes vaporariorum); tobaksmjöllus (Bemisia tabaci).

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Fullvuxna parasitstekelhonor parasiterar mjölluslarver i andra till fjärde larvstadiet. Så kallad ”host feeding” sker också.

Synlig effekt

Trialeurodes vaporariorum-puppor parasiterade av Encarsia formosa blir svarta, Bemisia tabaci-puppor blir bruna. Mjölluspuppor parasiterade av Eretmocerus eremicus blir gula, den vuxna parasitoidstekeln kan ses tydligt i parasiterade mjölluspuppor innan den utvecklas.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 3 000; 15 000 puppor.
Presentation Kartongremsor med 5 kort var, plastförpackade, i en kartong, varje kort innehåller 60 parasiterade mjölluspuppor, 30 E. formosa och 30 E. eremicus..
Bärare Ingen.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Öppna förpackningen försiktigt i växthuset
 • Böj och riv av remsorna i motsatt ände från upphängningshålet
 • Vidrör inte pupporna vid hantering
 • Häng korten bland grödan, om möjligt ungefär 75 cm under växtens topp
 • Undvik att hänga korten på platser i direkt solljus
Play

Dosering

Doseringen av Enermix beror på klimatet, grödan och densiteten av mjöllöss och ska alltid justeras efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt snart efter plantering av grödan. Insättningsmängd är normalt 1-10 per m2/spridning. Spridning ska upprepas minst 3 gånger i veckointervall eller tills kontroll erhålls. Beroende på den specifika situationen, kan det vara bättre att byta till användningen av En-Strip eller Ercal. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Encarsia formosa är effektivast vid temperaturer mellan 20 och 25 °C (68 och 77 °F). Vid en 24 timmars medeltemperatur under 17 °C/63 °F, kan bekämpningen av mjöllöss vara otillräcklig. För optimal prestanda av Eretmocerus eremicus måste växthusets genomsnittliga dygnstemperatur vara minst 20 °C/68 °F. Eretmocerus eremicus är fortfarande aktiv vid temperaturer över 30 °C/86 °F.

Kombinerad användning

Enermix är bäst att användas tillsammans med generalistiska rovkvalster (Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris eller Amblydromalus limonicus) eller, på tomat, med rovängskinnsbaggar (Macrolophus pygmaeus eller Nesidiocoris tenuis).

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?