Enermix

Vetenskapligt namn:
Eretmocerus eremicus and Encarsia formosa
Vanligt namn:
Blandning av två parasitstekelarter
Produktkategori:
Natural enemy
Play

Använd för

Använd för

När ska Enermix användas?

Använd Enermix för biologisk bekämpning av växthusmjöllus (Trialeurodes vaporariorum) och tobaksmjöllus (Bemisia tabaci) under det andra till fjärde larvstadiet. Använd Enermix som en förebyggande metod och vid första tecken på skadegörare.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Enermix?

Kvinnliga fullvuxna parasitsteklar parasiterar mjölluslarver i andra till fjärde larvstadiet. Så kallad ”host feeding” sker också.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Enermix preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 3/m² 6/m² 9/m²
m²/enhet 1 000 500 330
Intervall (dagar) 7-14 7 7
Frekvens - min. 3x min. 3x
Anmärkningar - släpp ut tills kontroll erhålls släpp ut tills kontroll erhålls

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Enermix

  • Öppna förpackningen försiktigt i växthuset
  • Böj remsorna och riv av. Börja riva i motsatt ände av upphängningshålet
  • Häng korten bland grödan, om möjligt ungefär 75 cm under växtens topp och inte i direkt solljus
  • Rör inte pupporna
Play

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Enermix. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?