Spical

Vetenskapligt namn:
Neoseiulus californicus
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Spical användas?

Använd Spical för biologisk bekämpning av:

  • växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae)
  • fruktträdsspinnkvalster (Panonychus ulmi)
  • citrusspinnkvalster (Panonychus citri)
  • jordgubbsspinnkvalster (Tarsonemus pallidus)
  • toppskottskvalster (Polyphagotarsonemus latus)

Sätt in Spical om närvaro av skadegörare misstänks eller vid första tecken på närvaro av skadegörare. Använd Spidex för hotspotbehandling.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Spical?

Vuxna rovkvalster, nymfer och larver söker aktivt upp sitt byte och äter upp dem.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

500 ml flaska, innehåller 25 000 rovkvalster

Varje flaska innehåller rovkvalster (alla mobila stadier) blandade med inert bärarmaterial

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Spical

  • Vänd och skaka flaskan försiktigt innan användning
  • Strö materialet på bladen
  • (Mini)-Air(o)bug kan användas för mekanisk spridning av Spical
  • Neoseiulus californicus tolererar en rad kemiska växtskyddsmedel
  • Använd alltid Spical tillsammans med Spidex

Försiktighetsåtgärd: anbringande av denna produkt kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner, därför rekommenderar vi att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Spical preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 25/m² 100/m² 200/m²
m²/enhet 1 000 250 125
Intervall (dagar) 21 - -
Frekvens - 1x 1x
Anmärkningar - Använd med Spidex Använd med Spidex

Optimala förhållanden för Spical

Neoseiulus californicus tolererar höga temperaturer och låg luftfuktighet.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Spical. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?