Ercal

Vetenskapligt namn:
Eretmocerus eremicus
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Mjöllöss
 • För bekämpning av växthusmjöllus och tobaksmjöllus

 • Effektiv vid högre temperaturintervall än Encarsia formosa

 • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare

Play
 • För bekämpning av växthusmjöllus och tobaksmjöllus

 • Effektiv vid högre temperaturintervall än Encarsia formosa

 • Kan användas preventivt eller vid första tecken på skadegörare

Använd för

Använd för

Skadegörare

Växthusmjöllus (Trialeurodes vaporariorum); tobaksmjöllus (Bemisia tabaci).

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Fullvuxna kvinnliga parasitsteklar parasiterar mjöllöss i andra och tredje larvstadiet. Dessutom sker även ”host feeding”.

Synlig effekt

Parasiterade mjölluspuppor blir gula, den vuxna parasitoidstekeln kan ses tydligt i parasiterade mjölluspuppor innan den utvecklas.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 3 000; 15 000 puppor.
Presentation Kartongremsor med 5 kort var, plastförpackade, i en kartong, varje kort innehåller 60 parasiterade mjölluspuppor.
Bärare Ingen.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Öppna förpackningen försiktigt i växthuset
 • Böj och riv av remsorna i motsatt ände från upphängningshålet
 • Vidrör inte pupporna vid hantering
 • Häng korten bland grödan, om möjligt ungefär 75 cm under växtens topp
 • Undvik att hänga korten på platser i direkt solljus
Play

Dosering

Doseringen av Ercal beror på klimatet, grödan och densiteten av mjöllöss och ska alltid justeras efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt snart efter plantering av grödan. Insättningsmängd är normalt 1-10 per m2/spridning. Spridning ska upprepas minst 3 gånger i veckointervall eller tills kontroll erhålls. Beroende på den specifika situationen, kan det vara bättre att byta till användningen av En-Strip eller Enermix. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

För optimal effektivitet måste växthusets genomsnittliga dygnstemperatur vara minst 20 °C/68 °F. Eretmocerus eremicus är fortfarande aktiv vid temperaturer över 30 °C/86 °F.

Kombinerad användning

Ercal bäst att användas tillsammans med generalistiska rovkvalster (Amblyseius andersoni, Amblyseius swirskii, Neoseiulus cucumeris eller Amblydromalus limonicus) eller, på tomat, med rovängskinnsbaggar (Macrolophus pygmaeus eller Nesidiocoris tenuis).

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?