Ercal

Vetenskapligt namn:
Eretmocerus eremicus
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Natural enemy
Play

Använd för

Använd för

När ska Ercal användas?

Använd Ercal för biologisk bekämpning av växthusmjöllus (Trialeurodes vaporariorum) och tobaksmjöllus (Bemisia tabaci) i det andra och tredje larvstadiet. Använd Ercal förebyggande och vid första tecken på närvaro av skadegörare.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Ercal?

Fullvuxna kvinnliga parasitsteklar parasiterar mjöllöss i andra och tredje larvstadiet. Dessutom sker även ”host feeding”.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Ercal preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 1,5-3/m² 3-6/m² 9/m²
m²/enhet 1 000-2 000 500-1 000 330
Intervall (dagar) 7-14 7 7
Frekvens - min. 3x min. 3x
Anmärkningar - släpp ut tills kontroll erhålls släpp ut tills kontroll erhålls

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Ercal

  • Öppna förpackningen försiktigt i växthuset
  • Böj och riv av remsorna i motsatt ände från upphängningshålet
  • Häng korten bland grödan, om möjligt ungefär 75 cm under växtens topp
  • Undvik direkt solljus
  • Rör inte pupporna
Play

Optimala förhållanden för Ercal

Optimala förhållanden för Ercal kräver 24 timmars genomsnittlig växthustemperatur på minst 20 °C. Men framgångsrik insättning är möjlig vid lägre temperaturer. Eretmocerus eremicus förblir aktiv vid temperaturer över 30 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Ercal. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?