Thripor-L

Vetenskapligt namn:
Orius laevigatus
Vanligt namn:
Rovskalbagge
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Thripor-L användas?

Använd Thripor-L för biologisk bekämpning av olika arter av trips (larver och vuxna). När trips saknas, kan Orius även överleva på bladlöss, spinnkvalster, fjärilsägg och pollen.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Thripor-L?

Vuxna och nymfer borrar in i tripslarver och vuxna suger ut innehållet med sina sugmundelar.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Thripor-L preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 0,5/m² 1/m² 10/m²
m²/enhet 4 000 2 000 200
Intervall (dagar) 14 14 -
Frekvens 2x 2x 1x
Anmärkningar endast en gång på grödor med pollen - sätt endast in i angripna områden

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Thripor-L

  • Skaka flaskan försiktigt innan användning
  • Sprid materialet på rena stenullsplattor, blad och/eller i utsättningsboxar (Dibox)
  • Applicera i grupper om 75-100 insekter för att etablera en population och uppmuntra parning. På så sätt är det möjligt att kontrollera reproduktionen
  • Se till att materialet förblir ostört på insättningsplatsen några dagar
  • Den avdragbara etiketten kan användas för att markera produktens insättningsplats

Orius lägger ett stort antal av sina ägg i (sido)skott. Undvik onödig förlust av dessa ägg genom att applicera Thripor direkt efter sidoskott tagits bort.

Play

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?