Ansvarsfriskrivning

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller alla avtal som Koppert ingår, med undantag för inköpsavtal. Dessa allmänna villkor gäller även alla Kopperts erbjudanden samt arbete som Koppert utför. Dessa allmänna villkor gäller även alla råd och tjänster som Koppert tillhandahåller. (art. 2.1)

Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna villkor för att använda denna webbplats

 1. Allmänt
  Koppert ger dig härmed tillgång till www.koppert.com, där man publicerar texter, bilder och annat material i informationssyfte.

  Genom att använda denna webbplats, godkänner du dessa allmänna villkor. Om du inte godkänner dessa allmänna villkor, ska du avbryta besök på eller användning av denna webbplats. Dessutom bekräftar du att du inte kommer att hålla Koppert ansvarigt för eventuella följder avseende informationen, rekommendationer och/eller råd som finns på denna webbplats.

  Informationen som finns på www.koppert.com är utan förpliktelser och utgör inte ett rättsligt bindande erbjudande om att ingå avtal.
 2. Ansvar
  Även om denna webbplats har tagits fram med stor omsorg, ger Koppert inte någon garanti, uttryckligen eller underförstått, att informationen (inklusive, men inte begränsad till bilder, produktbeskrivningar och råd) som finns på, eller hänvisas till, på webbplatsen är fullständig, uppdaterad, korrekt och lämpar sig för de ändamål som webbplatsanvändaren använder denna information.

  I den mån lagen tillåter det, utesluter Koppert (inklusive dess närstående företag, företagets ansvariga och medarbetare) härmed ansvar för:
  1. förlust av något slag, direkt eller indirekt, som orsakats av och/eller uppkommit på grund av användning av webbplatsen eller annan webbplats länkad till denna webbplats;
  2. förlust på grund av datorutrustning och programvara, virus och andra problem, och/eller förlorad tid på grund av användning av denna webbplats;
  3. förlust på grund av att viss information på webbplatsen är felaktig, ofullständig eller inaktuell.
  Webbplatsen kan innehålla referenser (till exempel med hjälp av en hyperlänk, banner eller knapp) till andra webbplatser med en specifik aspekt av denna webbplats. Detta betyder inte att Koppert automatiskt är knutet till eller ägaren av dessa andra webbplatser, och ansvarar därmed inte för dessa webbplatser eller informationen som finns där.

  Koppert förbehåller sig den exklusiva rätten att när som helst ändra innehållet eller ta bort delar av det utan krav att meddela detta. Koppert kan inte hållas ansvarigt för eventuella följder av sådana ändringar.

  Denna webbplats innehåller hänvisningar till produkter. Vissa produkter är inte tillgängliga i alla länder. Sådana hänvisningar innebär inte att Koppert marknadsför en viss produkt i ett visst land eller avser att göra det.
 3. Immateriella rättigheter
  Upphovsrätt, och alla andra immateriella rättigheter som rör hela innehållet på denna webbplats, inklusive alla texter, bilder, grafik, audio- eller videofiler eller animerade filer, webbplatsdesign, layout, och alla former av representation på webbplatsen tillhör exklusivt Koppert och dess associerade tredje parter, om inget annat anges.

  Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, distribueras eller behandlas för kommersiella ändamål, innehåll får inte heller kopieras till en annan webbplats utan föregående skriftligt medgivande. Denna webbplats ger inte tillstånd till användningen av Koppert eller tredje parts immateriella tillgångar.

  Ingenting på denna webbplats får kopieras eller publiceras genom tryck, fotokopia, mikrofilm, digital kopia eller på annat sätt, utan föregående skriftligt medgivande från Koppert.

  Du kan skriva ut eller ladda ned en del av webbplatsen på din hårddisk eller distribuera den till andra parter, förutsatt att detta endast görs i informationssyfte. Om du får tillstånd att publicera en bild, ska publiceringen alltid kreditera källan: Copyright Koppert. Med ensamrätt.
 4. Sekretesspolicy
  Under ett besök på denna webbplats, kan personuppgifter och andra uppgifter lagras i form av cookies. Koppert förbehåller sig rätten att lagra dessa uppgifter och att använda dem i sin statistiska information och på andra databärare. Användningen av personuppgifter styrs av Koppert sekretess- och cookie politik. Det rekommenderas att du läser dessa dokument noggrant innan du lämnar dina personuppgifter till Koppert.