Aphiscout

Vetenskapligt namn:
Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre, Ephedrus cerasicola
Vanligt namn:
Parasitsteklar
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Bladlöss
  • För bekämpning av ett stort antal bladlöss

  • För preventiv användning

  • Mumiens färg och form ger en indikation på vilken parasitstekelart som kan användas för vidare bekämpning

  • För bekämpning av ett stort antal bladlöss

  • För preventiv användning

  • Mumiens färg och form ger en indikation på vilken parasitstekelart som kan användas för vidare bekämpning

Använd för

Använd för

Skadegörare

Effektiv mot de vanligast förekommande bladlössen.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Vuxna parasitsteklar utvecklas från mumierna och honorna lägger sina ägg i bladlössen. Nästa generation parasitsteklar utvecklas i bladlusen, som omvandlas till en läderartad mumie. Den vuxna parasitstekeln kommer ut genom ett hål på mumien. De första mumierna syns i grödan ca 2 veckor efter den första insättningen.

Synlig effekt

Parasiterade bladlöss omvandlas till mumier som ser lite olika ut beroende på parasitstekelarten.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 250 mumier: 20 % Aphidius colemani, 15 % Aphidius ervi, 15 % Aphelinus abdominalis, 40 % Praon volucre, 10 % Ephedrus cerasicola.
Presentation 90 ml kartongcylinder med shakerlock.
Bärare Ingen.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Tag bort etikettens yttre lager, börja i det övre högra hörnet
  • Häng cylindern horisontellt från en utlöpare, gren eller bladstjälk genom att vira etiketten runt den och fästa etikettens ände på etiketten igen
  • Vrid locket tills de små hålen är i linje med öppningen

Dosering

Doseringen av Aphiscout beror på klimatet, grödan och densiteten bladlöss samt arter och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt snart efter plantering av grödan. Insättningsmängd är normalt 0,75-1,5 parasitsteklar per m2. Detta motsvarar en enhet varje 250-350 m2. Parasitsteklarna utvecklas inom 2 veckor. Spridning ska upprepas om det fortfarande finns bladlöss. Om bladlusarten är känd, kan det vara bättre att byta till en lämplig produkt för en viss art (Aphilin, Aphipar, Aphipar-M eller Ervipar). Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Aphiscout är effektiv vid temperaturer mellan 16 °C/61 °F och 30 °C/86 °F.

Kombinerad användning

Kan användas i kombination med andra biologiska bekämpningsmedel mot bladlöss, till exempel Aphidend.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?