Aphiscout

Vetenskapligt namn:
Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphelinus abdominalis, Praon volucre, Ephedrus cerasicola
Vanligt namn:
Blandning av parasitsteklar
Produktkategori:
Natural enemy

Använd för

Använd för

När ska Aphiscout användas?

Använd Aphiscout som en förebyggande metod eller vid tidiga stadier av ett bladlusangrepp när bladlusarten inte är känd. Färgen på en parasiterad bladlus ger en indikation på vilken art bladlusparasitoid som är effektiv mot denna art under givna förhållanden. Introducera ett stort antal av denna specifika parasitoid för en högre effekt.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Aphiscout?

Fullvuxna kvinnliga parasitsteklar lever på bladlöss. Parasiterade bladlöss sväller och stelnar till läderartade, svart-, grå- eller brunfärgade mumier. De första vuxna steklarna utvecklas från mumierna ungefär två veckor efter insättningen.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Aphiscout preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 0,63/m² 1,25/m² -
m²/enhet 400 200 -
Intervall (dagar) 14 7 -
Frekvens   min. 3x -
Anmärkningar - - -

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Aphiscout

  • Tag bort etikettens yttre lager, börja i det övre högra hörnet
  • Häng cylindern horisontellt från en utlöpare, gren eller bladstjälk genom att vira etiketten runt den och fästa etikettens ände på etiketten igen
  • Vrid locket tills de små hålen är i linje med öppningen
  • Använd den avdragbara etiketten för att markera produktens insättningsplats

Optimala förhållanden för Aphiscout

Den optimala temperaturen för Aphiscout är mellan 16 och 30 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Aphiscout. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?