Macro-Mite

Vetenskapligt namn:
Macrocheles robustulus
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Macro-Mite användas?

Använd Macro-Lite för biologisk bekämpning av:

  • tripspuppor
  • ägg, larver och puppor av sorgmyggor
  • Lyprauta-larver

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Macro-Mite?

Vuxna och nymfer livnär sig på tripspuppor och andra jordbaserade insekter. Kvalstren syns i och på jorden samt vid växtstammens bas. De överförs inte till själva växten. Kvalstren minskar angrepp från trips och sorgmyggor.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Kartongcylindrar, innehåller 50 000 rovkvalster (alla stadier) i vermikulit och torv.
 

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Macro-Mite

  • Rotera/skaka cylindern försiktigt innan användning
  • Sprid materialet på jorden eller i krukan
Play

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Macro-Mite preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 250/m² - -
m²/enhet 2,00 - -
Intervall (dagar) - - -
Frekvens 1x - -
Anmärkningar - - -

Optimala förhållanden för Macro-Mite

För optimala resultat måste jorden vara fuktig, rik på humus och ha en lös struktur. Den lägsta temperaturen för framgångsrik användning av Macro-Mite är 15 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Macro-Mite. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?