Ervibank

Vetenskapligt namn:
Sitobion avenae
Vanligt namn:
Bankplantor
 • Alternativ värd för de bladlusliknande parasitsteklarna Aphidius ervi och Aphelinus abdominalis

 • För uppbyggnad och underhåll av populationen

Play
 • Alternativ värd för de bladlusliknande parasitsteklarna Aphidius ervi och Aphelinus abdominalis

 • För uppbyggnad och underhåll av populationen

Använd för

Använd för

Använd Ervibank för att tillhandahålla alternativa värdar för Aphidius ervi och Aphelinus abdominalis för att bygga upp populationen när det är ont om bladlöss i grödan.

Naturliga fiender

Använd Ervibank för Aphidius ervi och Aphelinus abdominalis.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Utsläppta parasitsteklar kommer att parasitera vetebladlössen (Sitobion avenae) som finns på spannmålsväxterna och bilda en stor population av parasitsteklar på spannmålsväxterna. Bladlusangreppet förblir lågt tack vare den kontinuerliga närvaron av stora mängder parasitsteklar, som aktivt söker bladlöss i grödan.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 1 låda spannmålsplantor med cirka 500 vetebladlöss.
Presentation Plastlåda.
Utvecklingsstadium Alla stadier.
Bärare Höstvete.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Öppna lådan direkt efter mottagande
 • Fyll en hängande korg med 20 cm diameter med en bit blöt stenull
 • Ta tuvan av spannmålsväxter från lådan och lägg den på stenullen i korgen
 • Placera korgen i direkt ljus, gärna på en plats där den kan stå i 10-12 veckor
 • Montera ett droppmunstycke på tuvan så att den får oavbruten tillförsel av vatten och näringsämnen, ordna ordentlig dränering för att leda bort ett eventuellt överskott av vatten.
 • Flytta droppmunstycket från tuvan till stenullen när rötterna börjar växa
 • Bästa resultat får man när bankplantorna hänger över grödan
 • För att förhindra att grödan kontamineras av honungsdagg, som utsöndras av bladlössen, kan man placera en stor plastskål under den hängande korgen
 • Om bladlöss upptäcks bland grödan innan bankplantorna producerar parasitsteklar, applicera Ervipar
 • Tillsätt regelbundet nya tuvor
 • Påbörja insättning av Aphidend så fort hyperparasiter påträffas i bankplantor eller gröda
Play

Dosering

Använd 5-15 Evibank per hektar. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Ervibank är effektiv vid temperaturer på upp till ungefär 30 °C/86 °F.

Sidoeffekter

Bladlöss på bankplantor är extremt mottagliga för insekticider. Ta bort bankplantorna från växthuset i minst 24 timmar vid immning/sprutning av en insekticid. Om insekticiden appliceras via droppbevattningssystemet, ska man avlägsna droppmunstyckena från tuvorna i ungefär 24 timmar. I dessa fall kan det vara nödvändigt att tillfälligt byta till ett annat bevattningssätt.

Anmärkningar

Sädesbladlöss kan endast leva och reproducera på monokotyledoner. Eftersom de flesta odlade grödor i växthus är tvåhjärtbladiga angrips de inte.

Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Sækja um eins fljótt og auðið er eftir móttöku. Ef nauðsyn krefur má geyma vöruna í 1-2 daga.

Förvaringstemperatur

5-8 °C/41-47 °F.

Förvaringsförhållanden

Förvaras på en mörk plats. Ta bort locket vid för mycket kondens i lådan.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?