Natupol

Vetenskapligt namn:
Bombus terrestris
Vanligt namn:
Mörk jordhumla
Produktkategori:
Pollinering
 • Standardhumlebo för användning bland täckta grödor

 • Med Beevision-tryck

 • Med Beehome-lucka

Play
Play
 • Standardhumlebo för användning bland täckta grödor

 • Med Beevision-tryck

 • Med Beehome-lucka

Använd för

Använd för

Natupol kan användas för ett stort antal grödor, som odlas på ytor större än 2 000 m² och med ungefär 25-35 blommor per m² per vecka.

Grödor

Runda tomater, biff- och plommontomater samt andra grönsaks- eller fruktbärande växter.

Play
Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Efter humleboets introduktion, börjar arbetshumlorna att pollinera blommorna samtidigt som de samlar pollen till larverna. Fler arbetare kommer från larverna veckorna efter introduktionen, vilket ökar både kolonistorleken och pollineringsprestanda. Efter några veckor når kolonin sin maximala storlek och börjar minska i storlek och pollineringsaktiviteten sjunker. Koloniutveckling beror på miljöförhållanden och mängden pollen samt dess kvalitet.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

En standardkoloni med humlor, inklusive en drottning, arbetare, larver och sockerlösning.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Natupolin käyttö

 • Aseta pesä tasaiselle alustalle (vältä kallistusta, ettei sokerivettä pääse vuotamaan)
 • Aseta pesä noin 20–60 cm maanpinnan yläpuolelle kasvien varjoon ja järjestä tarvittaessa lisävarjo
 • Jos päivä on lyhyt (
 • Odota vähintään 15 minuuttia pesän sijoittamisen jälkeen ennen kuin avaat pesän kulkuaukon, jotta kimalaiset ehtivät rauhoittua.
 • Vedä pesän valkoista liukuovea ylöspäin, kunnes molemmat kulkuaukot tulevat näkyviin (sisään- ja uloskäynti). Älä poista kannen alla olevaa pientä harmaata luukkua.
 • Pölytyksen tehokkuus ja kesto vaihtelevat kasvilajien mukaan sekä riippuvat ympäristöolosuhteista. Kysy aina Koppertin asiantuntijalta tai Koppertin tuotteiden valtuutetulta jälleenmyyjältä neuvoa parhaaseen strategiaan juuri omalla viljelmälläsi.
Play

Miljöförhållanden

Natupol presterar bäst vid omgivningstemperaturer mellan 12-30 °C. Följ råd för bästa praxis i förhållanden med artificiellt ljus eller i varma miljöer.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

För att garantera bästa pollineringsresultat, börja använda boet på ankomstdagen. Humlebona kan om nödvändigt förvaras i max 1 dag.

Förvaringstemperatur

15–25 °C.

Förvaringsförhållanden

Förvara humlebona i en välventilerad miljö, bort från direkt solljus.

Hygien

 • Flytta aldrig ett bo från ett växthus till ett annat
 • Ta bort humlebona senast 10 veckor efter insättning
 • Rengör ställningen innan nya bon sätts ut

Avfallshantering

Försegla gamla humlebon i plastpåsar i ungefär 2 veckor. Kassera humlebona efter denna period enligt lokala föreskrifter.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?