Airbug

Typ:
Hand-held blower
Vanligt namn:
Handhållen spridare
Produktkategori:
Application
Airbug_Koppert_Biological_Systems-9.jpg
Airbug_Koppert_Biological_Systems-11.jpg
Play

Använd för

Använd för

När ska Airbug användas?

Användningen av biologiska bekämpningsmetoder kan vara tidskrävande vid produktion av många prydnadsväxter och prydnadsträd i plantskolor. Airbug kan nu erbjuda en arbetsbesparande lösning.

Airbug är en handhållen fläktspridare som sprider rovkvalster snabbt och jämnt. Den jämna fördelningen leder till en effektiv biologisk bekämpning av skadegörare, då kvalstren når skadegörarna snabbare. Flera typer av rovkvalster kan sprayas under enstaka perioder.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Airbug?

Airbugs speciella fläkt, tillsammans med det roterande doseringskärlet, säkerställer en jämn spridning av naturliga fiender. Luftflödet från fläkten garanterar en jämn fördelning av nyttodjuren upp till minst 3 meter från Airbug. Tack vare sin unika design, tar de naturliga fienderna ingen skada under användningen. Sist men inte minst, blandningar av olika naturliga fiender kan spridas vid ett och samma tillfälle.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Denna produkt är endast tillgänglig tillsammans med Koppert-produkter.

Kontakta din lokala rådgivare för mer information.

Applicering Airbug

Bruksanvisning:

  • Placera batteriet i bältesväskan och fäst runt midjan.
  • Anslut fläktspridarens kabel till batteriet.
  • Montera den utdragbara stången på Airbug.
  • Anslut Airbug-kabeln till batteriet och placera Airbug i bältet.
  • Töm det erfordrade antalet flaskor med rovdjur som ska spridas över grödan (en eller flera typer av rovdjur) i blandningskärlet och stäng locket.
  • Blanda innehållet försiktigt men grundligt genom att varsamt vrida och skaka kärlet.
  • Töm blandningen i doseringskärlet över grödan.
  • Montera doseringskärlet på fläktens roterande huvud.
  • Slå på strömbrytaren på Airbug för att börja sprida kärlets innehåll.
Play

Optimala förhållanden för Airbug

Airbug kan endast användas där det är möjligt att gå bland grödan.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Förvara Airbug och dess tillbehör på en torr och dammfri plats. Airbug kan förvaras i den medföljande väskan. Förvara alltid batterierna i laddarna när de inte används.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?