Mirical-N

Vetenskapligt namn:
Macrolophus pygmaeus
Vanligt namn:
Rovskalbagge
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Spinnkvalster
  • För bekämpning av spinnkvalsterhotspots på tomat

  • Har även en effekt på mjöllöss och Tuta absoluta

Play
Play
  • För bekämpning av spinnkvalsterhotspots på tomat

  • Har även en effekt på mjöllöss och Tuta absoluta

Använd för

Använd för

Skadegörare

Växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae).

Grödor

Särskilt tomat (kan orsaka skador på andra plantor).

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Nymfer och vuxna rovskalbaggar söker aktivt upp sitt byte och suger ut det. Skinnet lämnas i dess ursprungliga form.

Synlig effekt

Macrolophus pygmaeus suger ut bytets kroppsinnehåll och lämnar det tomma skinnet.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 nymfer.
Presentation 100 ml flaska.
Bärare Träflis och boveteskal.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Käyttö

  • Levitä materiaali pesäkkeisiin suoraan lehdille tai Dibox-annostelulaatikoissa
  • Levitä materiaali ohuelti (korkeintaan 1 cm), jotta petoluteet pääsevät pois apumateriaalista
  • Varmista, että materiaali saa olla rauhassa ainakin muutaman tunnin sen levittämisen jälkeen
Play

Dosering

Doseringen av Mirical-N beror på klimatet, grödan och densiteten skadegörare och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Använd för bekämpning av hotspots. Insättningsmängd är normalt 10-50 per m2/spridning. Spridning ska upprepas minst två gånger. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Optimala temperaturer för Mirical är över 20 °C/68 °F, lägre temperaturer bromsar utvecklingen av Macrolophus pygmaeus markant.

Kombinerad användning

För effektiv bekämpning av spinnkvalster, använd Mirical-N i kombination med Spidex.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

1-2 dagar.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt, flaska horisontellt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?