Databas sidoeffekter

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på naturliga fiender. Vår app om sidoeffekter talar om hur skadliga olika bekämpningsmedel är.

Ta reda på vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på våra produkter

Eller ladda ned sidoeffektsappen:

Resteffekt på naturliga fiender (persistens)

Många medel förblir skadliga under en viss period efter användning. Med naturliga fiender, uttrycks denna persistens i antalet veckor under vilka medlet förblir skadligt för naturliga fiender. Endast efter den angivna perioden kan parasiten eller predatorn introduceras eller återintroduceras utan problem.

Sidoeffekter på humlor

Alla resultat för sidoeffekter på humlor erhölls genom att använda Bombus terrestris. Sidoeffekter hos andra humlearter kan variera. För humlor, har fyra kategorier fastställts för att ange arbetsmetoden som ska följas när berörda bekämpningsmedel används. Innan övertäckning och borttagning, använd humlekupans Beehome-funktion.

Resteffekt på humlor (persistens)

Ett medels resteffekt på humlor anges i antalet dagar under vilka humlorna inte kan vara i växthuset. När den angivna perioden passerat, kommer resterna att ha brutits ned tillräckligt och humlorna drabbas inte av några negativa verkningar från dem. Om inga uppgifter visas, är persistensen okänd.

Informationskällor

Uppgifter i denna databas är baserade på olika informationskällor:

Resultat från försök utförda av Koppert B.V.
-
Koppert-medarbetares erfarenheter på fältet, över hela världen
(framför allt information om persistens)
-
Forskningsresultat från IOBC:s arbetsgrupp ”Pesticides and Beneficial Organisms”
-
Rapporter från forskningsinstitut (nationella och internationella)
-
Andra källor, som IOBC:s eller IPM Impacts webbplatser
-
Tillverkare av bekämpningsmedel