Rosa

Ros

Om

Rosen (Rosa) tillhör släktet Rosa familjen Rosaceae. Ros hänvisar även till blommorna som växten bär. Det finns fler än hundra rosarter och tusentals olika sorter.

Rosen är en vedartad perennväxt som vanligen utvecklas som en buske, som klättrar eller kryper, med en stam som har vassa taggar. Rosväxtens blommor kan variera i form och storlek, men är ofta sirliga och i klara färger. Färgerna varierar från vitt till gult, rosa och orange till rött, den populäraste färgen.