Mirical

Vetenskapligt namn:
Macrolophus pygmaeus
Vanligt namn:
Rovskalbagge
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Mirical användas?

Använd Mirical för biologisk bekämpning av skadegörare i alla stadier av:

 • växthusmjöllus (Trialeurodes vaporariorum)
 • tobaksmjöllus (Bemisia tabaci), i synnerhet äggen och larverna

Mirical riktar även in sig på:

 • Växthusspinnkvalster
 • trips (inklusive Echinothrips americanus)
 • ägg från fjärilar
 • tomatmal (Tuta absoluta)
 • bladlöss (mindre utsträckning)
 • bladminerarlarver (mindre utsträckning)

Macrolophus kan även överleva på växtsafter, men detta saktar ned populationsuppbyggnaden.

Sätt in Macrolophus i början av växtsäsongen, då rovskalbaggspopulationen behöver tid på sig för att etablera och utveckla sig.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Mirical?

Vuxna rovskalbaggar och nymfer söker aktivt upp sitt byte och äter upp det. Vid mjöllusägg, -larver eller -puppor, lämnas bara huden kvar i sin ursprungliga form.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Mirical preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 0,25/m² 0,5/m² 5/m²
m²/enhet 2 000 1 000 100
Intervall (dagar) 14 14 14
Frekvens 2x 2x 2x
Anmärkningar - - sätt endast in i angripna områden

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Mirical

 • Strö material på rena, torra stenullsbitar i Dibox-utsättningsboxar eller på bladen. Se till att materialet inte störs i minst några timmar
 • Introducera i kluster om minst 50 rovskalbagar
 • Skapa 6-10 distributionspunkter per flaska
 • Sprid materialet tunt (max 1 cm tjockt) så att rovskalbaggarna kan komma ut ur bärarmaterialet
 • Använd Entofood för att tillhandahålla en näringskälla i början av säsongen, när skadegörartrycket i allmänhet är lågt. Detta förbättrar utvecklingen av Macrolophus.
 • Efter några veckor kan även Artefeed användas.
 • Använd den avdragbara etiketten för att markera produktens insättningsplats
Play

Optimala förhållanden för Mirical

Optimala temperaturer för Mirical är över 20 °C, lägre temperaturer bromsar utvecklingen av Macrolophus pygmaeus markant.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Mirical. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?