Entonem

Vetenskapligt namn:
Steinernema feltiae
Vanligt namn:
Insektspatogena nematoder
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Entonem användas?

Använd Entonem för biologisk kontroll av:

Diptera
Larver av sciarid-flugor (Lycoriella spp, Bradysia spp.)
Bladminerarlarver (Liriomyza spp.)
Vattenflugelarver (Scatella spp.)

Thysanoptera
Tripspuppor och -larver (Frankliniella occidentalis)

Coleoptera - Vivlar
Larver av fårad öronvivel (Otiorhynchus sulcatus)
Andra vivellarver (Otiorhynchus spp.)

Lepidoptera - Larver
Larver av tomatmal (Tuta absoluta)
Larver av nattflyn (Spodoptera spp.), bomullsknölfly, Helicoverpa zea (corn earworm) (Helicoverpa spp.), tvillingfläckat metallfly (Chrysodeixis chalcites), kommajordfly (Agrotis sp.), gammafly (Autographa gamma).
Larver av ekprocessionsspinnare (Thaumetopoea processionea)
Larver av lerfärgad rotfjäril (Korscheltellus lupulina)

Hemiptera
Nätskinnsbagge (Corythucha ciliata)

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Entonem?

Nematoderna angriper skadegöraren och frigör symbiotiska bakterier i kroppskaviteten. Dessa bakterier omvandlar larvvävnaden till en näringskälla, som nematoderna äter för att utvecklas och fortplanta sig. Värdskadegöraren dör inom några timmar till dagar efter infektion. Den infekterade värden blir gul till brun, men kan vara svår att hitta, på grund av snabb nedbrytning i odlingssubstrat, eller som med bladskadegörare, faller den till marken.

Play

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Entonem

Play

Dosering

Vivellarver

Otiorhynchus spp

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

500 000 nematoder per m2

500 000 nematoder per 10 ft2

Min. 200 liter/100m2
Min. 53 gal./1 000 ft2

100 m2
1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

5 000 m2 (0,5 hektar)

1,25 tunnland

Litet angrepp:

Applicera en gång

Stort angrepp:

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Jord-/krukjordsapplicering

Bevattning innan och efter rekommenderas starkt

Använd Larvanem när den genomsnittliga jordtemperaturen är > 14 °C (57 °F)

Sorgmyggor/Fuktflugelarver

Lycoriella spp, Bradysia spp

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

 

500 000 nematoder per m2

 

500 000 nematoder per 10 ft2

200 liter/100 m2

20 000 liter/hektar

53 gal./1 000 ft2

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

(0,25 tunnland)

5 000 m2 (0,5 ha)

1,25 tunnland

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Upprepa vid behov

Jord-/krukjordsapplicering

Bevattning innan och efter rekommenderas starkt

 

 

             

Larver av lerfärgad rotfjäril

Korscheltellus lupulina

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

500 000 nematoder per m2

500 000 nematoder per 10 ft2

Min. 200 liter/100m2
Min. 53 gal./1 000 ft2

100 m2
1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

5 000 m2 (0,5 hektar)

1,25 tunnland

Litet angrepp:

Applicera en gång

Stort angrepp:

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Jord-/krukjordsapplicering

Bevattning innan och efter rekommenderas starkt

Använd Larvanem när den genomsnittliga jordtemperaturen är > 14 °C (57 °F)

Vattenflugelarver

Scatella spp

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

 

500 000 nematoder per m2

 

500 000 nematoder per 10 ft2

200 liter/100 m2

20 000 liter/hektar

53 gal./1 000 ft2

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

(0,25 tunnland)

5 000 m2 (0,5 ha)

1,25 tunnland

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Upprepa vid behov

Jord-/krukjordsapplicering

Bevattning innan och efter rekommenderas starkt

 

 

             

Tripspuppor

Frankliniella occidentalis

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

 

500 000 nematoder per m2

 

500 000 nematoder per 10 ft2

200 liter/100 m2

20 000 liter/hektar

53 gal./1 000 ft2

100 m2

1 000 ft2

1 000 m2

10 000 ft2

(0,25 tunnland)

5 000 m2 (0,5 ha)

1,25 tunnland

Applicera 2-3 gånger, med 7 dagars mellanrum

Upprepa vid behov

Jord-/krukjordsapplicering

Bevattning innan och efter rekommenderas starkt

 

 

             

Tripslarver

Frankliniella occidentalis

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

2 miljoner nematoder per liter (= 250 000 nematoder per m2 i 1 250 liter/hektar)

7,6 miljoner nematoder per gal.

Spraya till avrinning - justera sprayvolymen efter grödan 

Sprayvolymindikering:
1 250 liter per hektar - 134 gal./tunnland
 

1 förpackning för 25 liter spraylösning

För att behandla:

200 m2*
2 000 ft2

(*baserat på 1 250 liter/hektar – 134 gal./tunnland)

1 förpackning för 250 liter spraylösning

För att behandla:

2 000 m2*
20 000 ft2

1 förpackning för 1250 liter spraylösning

För att behandla:

1 ha*
2,5 tunnland

Upprepa 3 gånger varje 5-7 dagar - fortsätt vid behov

Kombinera med jordvattning för att behandla tripspuppor

Bladspray

Kompatibel rekommenderad tillsats

För bästa resultat, måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % och temperaturen måste vara > 14 °C (55 °F) under flera timmar efter behandlingen

Varning!

Entonem kan påverka populationen av den nyttiga ängskinnsbaggen Macrolophus pygmaeus. Om möjligt, frigör 2 dagar efter behandling.

Larver av tomatmal

Tuta absolutaLiriomyza spp

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

1,5 miljoner nematoder per liter

5,7 miljoner nematoder per gal.

Spraya till avrinning och justera sprayvolymen efter grödan 

1 500 liter/hektar (160 gal./tunnland) lägsta rekommendation för växthustomater

 

1 förpackning för 33 liter spraylösning

för att behandla:

220 m2*
2 200 ft2

(*baserat på 1 500 liter/hektar eller 160 gal./tunnland)

1 förpackning för 330 liter spraylösning

för att behandla:

2 200 m2*
22 000 ft2

 

1 förpackning för 1 650 liter spraylösning

för att behandla:

1,1 hektar*
2,7 tunnland

 

Upprepa 2-3 gånger,

med 3-5 dagars mellanrum

 

Bladspray

Kompatibel rekommenderad tillsats

För bästa resultat, måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % och temperaturen måste vara > 14 °C (55 °F) under flera timmar efter behandlingen

Varning!

Entonem kan påverka populationen av den nyttiga ängskinnsbaggen Macrolophus pygmaeus. Om möjligt, frigör 2 dagar efter behandling.

Larver

Agrotis spp, Autographa gamma, Chrysodeixis calcites Helicoverpa spp, Spodoptera spp

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

1,5 miljoner nematoder per liter

5,7 miljoner nematoder per gal.

 

Spraya till avrinning och justera sprayvolymen efter grödan

Höga grödor
Min. 1 250 liter/hektar
134 gal./tunnland

Låga grödor
500 till 1 250 liter/ha
53-134 gal./tunnland

1 förpackning för 33 liter spraylösning för att behandla:

260 m2
2 600 ft2

(*baserat på 1 250 liter/hektar – 134 gal./tunnland)

 

1 förpackning för 330 liter spraylösning för att behandla:

2 600 m2*
26 000 ft2

 

 

1 förpackning för 1 650 liter spraylösning för att behandla:

1,3 hektar*
3,2 tunnland

 

Upprepa 2-3 gånger, med 3-5 dagars mellanrum

Bladspray

Fokusera på unga larver

Kompatibel rekommenderad tillsats

För bästa resultat, måste den relativa luftfuktigheten överstiga 75 % under flera timmar efter behandlingen och temperaturen måste vara > 14 °C (55 °F) under flera timmar efter behandlingen

Larver av ekprocessionsspinnare

Thaumetopoea processiona

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

3 miljoner nematoder per liter

8 till 12 liter per träd

1 förpackning för 17 liter spraylösning för att behandla:

upp till 2 träd

1 förpackning för 166 liter spraylösning för att behandla:

14 till 20 träd

1 förpackning för 830 liter spraylösning för att behandla:

69 till 104 träd

Upprepa vid behov

med 3-5 dagars mellanrum

 

Blad- och stamspray, företrädesvis en molnig dag och/eller på kvällen

Rekommenderad tillsats

Spraya stammar och grenvinklar när de första larverna kommer fram på våren

Nätskinnsbaggar

Corythucha ciliata

Appliceringsdos

 

Lägsta rekommenderad appliceringsvolym

 

50 miljoners förpackning ger/behandlar

 

500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

2 500 miljoners förpackning ger/behandlar

 

Frekvens & intervall

 

Särskilda råd för blad- eller jordapplicering

7 miljoner nematoder per liter

26 miljoner nematoder per gal.

 

5 till 15 liter per träd - i genomsnitt 10 liter

1,3 till 4 gal./träd
I genomsnitt 2,5

1 förpackning för 7 liter spraylösning för att behandla:

1 träd

 

 

1 förpackning för 70 liter spraylösning för att behandla:

5 till 14 träd

1 förpackning för 350 liter spraylösning för att behandla:

23 till 70 träd

Applicering i slutet av vintern/början av våren

1 applicering när temperaturen är lämplig (>14 °C/55 °F) på trädstammar som är upp till 6 m höga, innan insekter migrerar till bladen

Blad- och stamspray, företrädesvis en molnig dag

Rekommenderad tillsats

Använd CAPSANEM för applicering sen vår/sommar

Optimala förhållanden för Entonem

  • Jord- eller lufttemperatur under 5°C och över 35°C kan vara dödlig – det optimala intervallet är mellan 14 och 26°C – men vår F&U har visat att Entonem även kan ge bra resultat i förhållanden där temperaturen växlar mellan 5 till 14°C  inom 24 timmar. Den behöver bara mer tid för att nå betydande effektivitet. Entonem kan därmed anses vara en köldtålig nematod.
  • Nematoder är känsliga för ultraviolett ljus (UV); använd dem inte i direkt solljus; jordens fuktinnehåll måste vara hög i flera dagar efter applicering. När möjligt, bevattna grödan innan och direkt efter applicering.
  • För bladapplicering, spraya Entonem när den relativa luftfuktigheten överstiger 75 % under flera timmar efter behandlingen; en tillsats och/eller ett anti-torkmedel/fuktighetsbevarande medel kan vara en fördel. Be din Koppert-representant/-återförsäljare om mer information.
  • Spraya på kvällen (eller morgonen i vissa fall), så att nematoderna kan arbeta i flera timmar inom det optimala temperatur- och luftfuktighetsintervallet, som beskrivs ovan.

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

1. Direkt efter mottagande, ta ut lådan ur transportförpackningen.
2. Kyl vid en temperatur mellan 2°C och 6°C (35-43°F) i ett ventilerat kylskåp/kallt rum.
3. Undvik direkt solljus.

Observera sista förbrukningsdag som anges på lådan.

Nedladdningar

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?