Vårt företag

Vårt företag

Koppert Biological Systems producerar hållbara odlingslösningar för livsmedelsgrödor och prydnadsväxter. Tillsammans med odlare och i samarbete med naturen, arbetar vi för att göra jordbruk och trädgårdsnäring sundare, säkrare, produktivare och mer motståndskraftigt. Detta uppnår vi genom att använda naturliga fiender för att bekämpa skadegörare och växtsjukdomar, och biostimulanter som stöder och stärker grödorna både ovan och under jord. Återställning och skydd av livsviktiga ekosystem på ett naturligt sätt är grunden för friska grödor och en balanserad miljö.

Lägg till våra kvalitetskunskaper och konsulttjänster till detta, så förstår du varför ett ökat antal odlare ser oss som en partner med vilken de kan förverkliga sina målsättningar.

Partners with Nature

Play

Mål & vision

Koppert Biological Systems bidrar till bättre hälsa för människor och jorden. I samarbete med naturen gör vi jordbruk sundare, säkrare och produktivare. 

Vi erbjuder ett integrerat system med specialistkunskaper och naturliga, säkra lösningar som förbättrar grödornas hälsa, motståndskraft och produktion. 

Koppert Biological Systems
Partner med naturen

Forskning & utveckling

Det pågående arbetet att hitta och använda naturliga principer utgör ryggraden i Kopperts verksamhet. Kopperts styrka ligger i förmågan att omvandla denna kunskap till praktiska tillämpningar som bidrar till att hitta lösningar på aktuella problem.

Under de senaste åren har Kopperts omfattande kunskaper om mikroorganismer, biostimulanter och feromoner inspirerat otaliga lösningar som har förbättrat växtens motståndskraft till den grad att sjukdomar knappast har en chans.

Kopperts forskning och utveckling har ofta varit källan till biologiska lösningar som sedan tillämpats över hela världen. Det är tack vare företagets ihärdiga arbete som en mängd olika specifika kvalster nu kan introduceras för att bekämpa ett stort antal angrepp. Liknande banbrytande upptäckter vad gäller pollineringslösningar har utgjort grunden för enorm produktionseffektivitet och kvalitetsförbättringar hos många grödor.

Global produktion och distribution av lösningar

Lösningar är endast relevanta och användbara om de effektivt kan reproduceras och fördelas. Koppert och dess partner har kunnat fullända detta under de senaste åren. Koppert har en helhetssyn på växter och utvecklar lösningar för alla relevanta element.

Våra kärnvärden:

  • Motståndskraftig tillväxt med NatuGro
  • Bekämpning av skadegörare
  • Naturlig pollinering
  • Tillämpningstekniker & kontroll
  • Utsädesbehandling

Kunnande och kunskapsdelning

Även om Koppert främst är känt för sina produkter, är företaget i huvudsak ett kunskapsföretag. Med vår starka FoU-bas, menar vi att kunskapsdelning och personalutbildning är viktiga steg mot att nå hållbart jordbruk och hållbar trädgårdsnäring.

Fler än 300 expertkonsulter säkerställer dagligen att återförsäljare och odlare får hjälp med att hantera sina utmaningar. Förutom operativ rådgivning, lägger de mycket tid och kraft på att kommunicera sina grundläggande kunskaper om naturen och dess lösningar. Koppert erbjuder en mängd kurser och har ett nära samarbete med universitet runt om i världen för att tillgängliggöra kunskapen för en bredare målgrupp.

Koppert är övertygat om att kunskap är en viktig faktor för framgång.

Bakgrund

1967 var Jan Koppert en hängiven gurkodlare. Dag ut och dag in gjorde han sitt yttersta för att optimera sin skörd och uppnå bästa resultat. Sjukdomar och skadegörare kontrollerades med kemikalier, men kemikalieprodukternas effekt minskade varje år. Problemen kulminerade när Jan Koppert blev allergisk och sjuk till följd av dessa produkter. Han stod inför ett grundläggande val: att lägga ner eller hitta ett alternativ.

Med enormt engagemang, ägnade sig Jan åt att söka efter alternativ och fördjupade sig i en värld av naturliga fiender. Han var den förste att introducera en naturlig fiende för att bekämpa spinnkvalsterangrepp i sin egen plantskola. Resultaten och effekterna var så positiva att Jan Koppert bestämde sig för att producera denna lösning, inte bara för sitt eget företag, utan även sälja den till sina odlarkollegor. Koppert Biological Systems hade sett dagens ljus.

Sedan dess har arbetet med biologiska lösningar bara ökat och det har lett till företagets position som marknadsledare inom biologiskt växtskydd och naturlig pollinering. Koppert-lösningar tillämpas idag framgångsrikt i fler än 100 länder.