Thripex-V

Vetenskapligt namn:
Neoseiulus cucumeris
Vanligt namn:
Rovkvalster
Produktkategori:
Natural enemy
Play

Använd för

Använd för

När ska Thripex-V användas?

Använd Thripex för biologisk bekämpning av olika arter av trips. Kläckningsägg och det första larvstadiet. Rovkvalster äter även spinnkvalster (t.ex. jordgubbskvalster, toppskottskvalster), flera andra kvalster, honungsdagg och pollen.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Thripex-V?

Vuxna rovkvalster söker aktivt upp och livnär sig på sitt byte.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

1000 ml flaska, innehåller 50 000 rovkvalster

Varje flaska eller hink innehåller rovkvalster blandade med vermikulit och lite kli

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Thripex-V

  • Vänd och skaka flaskan försiktigt innan användning
  • Flaska: Tryck in lockets mitt för att öppna doseringshålet
  • Hink: Använd en sked för att fördela Thripex, 2-3 ml per stenullsblock, mittemot droppspridaren
  • Strö materialet på bladen
  • Välj minst 4000 insättningspunkter per hektar, jämnt fördelade över hela ytan
  • Använd (Mini)-Air(o)bug om nödvändigt för mekanisk spridning av Thripex

När rovkvalstren appliceras i högar på stenullsblock, fortsätter de att reproducera sig i några veckor och sprids bland grödan.

Observera att Thripex innehåller mjölkvalster och kli. Dessa kvalster kan orsaka lättare skada på vissa grödor, i synnerhet vid ett stort antal kvalster och hög luftfuktighet. Rådgör därför med leverantören innan Thripex används och det rekommenderas att utföra ett litet fälttest för att övervaka effekterna. ”Thripex i vermikulit” är den säkraste produkten för känsliga grödor.

Försiktighetsåtgärd: anbringande av denna produkt kan orsaka sensibilisering eller allergiska reaktioner, därför rekommenderar vi att nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.

Play

Optimala förhållanden för Thripex-V

Rovkvalstret är inte mottagligt för diapaus och kan därmed sättas in året om. Relativ luftfuktighet ska vara högre än 75 % och temperaturen ska vara högre än 20 °C under några timmar om dagen.

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Thripex-V preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 50/m² 100/m² 100/m²
m²/enhet 500-1 000 250-500 250-500
Intervall (dagar) 14 14 7
Frekvens - - -
Anmärkningar - - -

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Thripex-V. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?