Fruit Fly Attractant

Aktiv ingrediens:
Blandning av socker, vinäger och såpa
Typ:
Lockämne för fruktflugan Drosophila suzukii
Produktkategori:
Övervakning
  • Lockämne för Drosophila suzukii

  • För användning med Drososan-fälla

Play
  • Lockämne för Drosophila suzukii

  • För användning med Drososan-fälla

Använd för

Använd för

I kombination med en Drososanfälla, övervaka och fånga in Drosophila suzukii hos olika fruktbärande växter.

Skadegörare

Fruktfälla (Drosophila suzukii).

Grödor

Olika fruktbärande växter.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Flugor lockas av lockämnet och går in i fällan. När de väl är i fällan, kan de inte flyga ut och drunknar i lockämnet.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

5 liters behållare.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Fruit Fly Attractant är redo att användas
  • Fyll Drososan-fällan med 200 ml lockämne
  • Fyll på när lockämnet har avdunstat eller är mättat med flugor
Play

Dosering

För antalet fällor att använda, se instruktionerna för Drososan.

Kombinerad användning

Använd tillsammans med Drososanfällor.

Produkthantering

Produkthantering

Hållbarhet

Se förpackning för utgångsdatum.

Förvaringstemperatur

2-30 °C/36-86 °F.

Förvaringsförhållanden

Förvara i försluten förpackning, ej i solljus.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?