Aphilin

Vetenskapligt namn:
Aphelinus abdominalis
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Natural enemy
Play
Play

Använd för

Använd för

När ska Aphilin användas?

Använd Aphilin för biologisk bekämpning av främst persikbladlusen Macrosiphum euphorbiae och potatisbladlusen Aulacorthum solani.. Som en sidoeffekt, fungerar Aphilin även mot Myzus persicae.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Aphilin?

Kvinnliga fullvuxna parasitsteklar parasiterar bladlusen. Så kallad ”host feeding” sker också. Parasiterade bladlöss omvandlas till en läderartad svartfärgad mumie. Den vuxna parasitstekeln kommer ut genom ett hål med en naggad kant baktill på mumien. De första mumierna syns i grödan ca 2 veckor efter den första insättningen.

Play

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Aphilin preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd 0,25/m² 2/m² 4/m²
m²/enhet 2 000 125 60
Intervall (dagar) 7 7 7
Frekvens - - -
Anmärkningar - sätt endast in i angripna områden sätt endast in i angripna områden

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Aphilin

  • Släpp ut mumierna i närheten av angripna växter, eftersom Aphelinus abdominalis inte är särskilt mobil
  • Sprid material på stenullsplattor eller i utsättningsboxar (Dibox)
  • Se till att materialet förblir torrt och stannar på insättningsplatsen i några dagar
  • Använd den avdragbara etiketten för att markera produktens insättningsplats
Play

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Aphilin. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?