Aphilin

Vetenskapligt namn:
Aphelinus abdominalis
Vanligt namn:
Parasitstekel
Produktkategori:
Naturlig fiende
Använd för:
Använd för: Bladlöss
  • För bekämpning av ett stort antal bladlöss
  • I synnerhet för hotspotbekämpning
Play
Play
  • För bekämpning av ett stort antal bladlöss
  • I synnerhet för hotspotbekämpning
Använd för

Använd för

Skadegörare

I synnerhet för Macrosiphum euphorbiae och Aulacorthum solani. Den har även effekt på Myzus persicae och andra bladlusarter.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Vuxna parasitsteklar utvecklas från mumierna och honorna lägger sina ägg i bladlössen. Nästa generation parasitsteklar utvecklas i bladlusen, som omvandlas till en läderartad mumie. Den vuxna parasitstekeln kommer ut genom ett hål baktill på mumien. De första mumierna syns i grödan ca 2 veckor efter den första insättningen. Så kallad ”host feeding” sker också.

Synlig effekt

Parasiterade bladlöss omvandlas till en svart avlång mumie.

Play
Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Förpackningsstorlek 500 mumier.
Presentation 100 ml flaska.
Bärare Träflis.
Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

  • Släpp ut mumierna i närheten av angripna växter, eftersom Aphelinus abdominalis inte är särskilt mobil
  • Sprid material på stenullsplattor eller i utsättningsboxar (Dibox)
  • Se till att materialet förblir torrt och stannar på insättningsplatsen i några dagar
Play

Dosering

Doseringen av Aphilin beror på klimatet, grödan och densiteten bladlöss och ska alltid anpassas efter den särskilda situationen. Påbörja insättningen preventivt snart efter plantering av grödan. Insättningsmängd är normalt 0,25-4 per m2/spridning. Spridning ska upprepas ett antal gånger. Be en Koppert-rådgivare eller en erkänd distributör av Koppert-produkter om råd om den bästa strategin för din situation.

Miljöförhållanden

Effektivt mellan 15 och 35 °C (59 och 95 °). Bättre än Aphidius-arter vid höga temperaturer (över 28 °C/82 °F).

Kombinerad användning

Kan användas i kombination med andra biologiska bekämpningsmedel mot bladlöss, till exempel Aphidend.

Sidoeffekter

Växtskyddsmedel kan ha (in)direkta effekter på biologiska lösningar. Se vilka växtskyddsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter
Produkthantering

Produkthantering

Förvaring efter mottagande

Sækja um eins fljótt og auðið er eftir móttöku. Ef nauðsyn krefur má geyma vöruna í 1-2 daga.

Förvaringstemperatur

8-10 °C/47-50 °F.

Förvaringsförhållanden

Mörkt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?