Vastuuvapauslauseke

Yleiset myyntiehdot

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Koppertin solmimiin sopimuksiin, lukuunottamatta ostosopimuksia. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös kaikkiin Koppertin tarjouksiin ja Koppertin suorittamiin töihin. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan myös kaikkeen Koppertin antamaan neuvontaan ja palveluun. (art. 2.1).

Yleiset myyntiehdot

Sivuston yleiset käyttöehdot

 1. Yleistä tietoa
  Koppert sallii pääsysi sivustolle www.koppert.com, jolla se julkaisee tekstiä, kuvia ja muita materiaaleja tiedonjakotarkoituksessa.

  Menemällä sivustolle hyväksyt nämä yleiset käyttöehdot. Jos et hyväksy yleisiä käyttöehtoja, älä enää käy sivustolla tai käytä sitä. Lisäksi hyväksyt, että et voi vaatia Koppert vastuuseen mistään seuraamuksista, jotka liittyvät sivustolla oleviin tietoihin, suosituksiin ja/tai neuvoihin.

  Sivuston www.Koppert.com sisältämät tiedot eivät velvoita mihinkään eivätkä muodosta oikeudellisesti sitovaa tarjousta sopimuksen tekoa varten.
 2. Vastuu
  Vaikka verkkosivusto on tehty huolellisesti, Koppert ei anna mitään suoria tai epäsuoria takuita minkään sivustolla olevien tai mainittujen tietojen (mukaan lukien kuvat, tuotekuvaukset ja neuvot) kattavuudesta, ajantasaisuudesta, virheettömyydestä tai sopivuudesta käyttäjän tai verkkosivuston käyttötarkoituksiin.

  Koppert (mukaan lukien sen osakkuusyhtiöt, yrityksen toimihenkilöt ja työntekijät) sulkee lain sallimissa puitteissa pois vastuun:
  1. kaikista suorista tai epäsuorista tappioista, jotka aiheutuvat ja/tai johtuvat sivuston tai siihen linkitetyn sivuston käytöstä
  2. verkkosivuston käytöstä johtuvista tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen menetyksistä, viruksista ja muista ongelmista ja/tai ajan menetyksestä
  3. tappioista, jotka johtuvat verkkosivustolla olevien joidenkin tietojen virheellisyydestä, epätäydellisyydestä tai vanhentumisesta.
  Verkkosivustolla voidaan viitata (esimerkiksi hyperlinkillä, mainospalkilla tai painikkeella) toisiin sivustoihin, jotka liittyvät verkkosivuston tiettyyn aiheeseen. Se ei automaattisesti tarkoita, että Koppert olisi sidoksissa kyseisiin sivustoihin tai niiden omistaja, eikä se näin ollen ole vastuussa kyseisistä sivustoista tai niiden sisältämistä tiedoista.

  Koppert pidättää yksinomaisen oikeuden muuttaa sisältöä tai poistaa siitä osia milloin tahansa ilman ilmoitusvelvollisuutta käyttäjille. Koppert ei voida katsoa olevan vastuussa mistään tällaisten muutosten seurauksista.

  Verkkosivustolla mainitaan tuotteita. Kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikissa maissa. Maininnat tuotteista eivät tarkoita, että Koppert markkinoisi tiettyä tuotetta jossakin tietyssä maassa tai aikoo tehdä niin.
 3. Aineeton omaisuus
  Verkkosivuston sisällön (mukaan lukien tekstit, kuvat, grafiikat, ääni-, video- ja animaatiotiedostot, sivuston ulkoasu ja asettelu sekä sivuston esitystapa) tekijänoikeudet ja muut aineettomat oikeudet ovat yksinomaan Koppert ja sen kolmansien yhtiökumppaneiden omistuksessa ellei toisin mainita.

  Verkkosivuston sisältöä ei saa kopioida, levittää tai käsitellä kaupallisiin tarkoituksiin tai kopioida toiselle verkkosivustolle ilman yhtiöltä saatua kirjallista ennakkohyväksyntää. Verkkosivusto ei anna lupaa käyttää Koppert tai kolmansien osapuolten aineetonta omaisuutta.

  Mitään sivustolla olevaa sisältöä ei saa kopioida tai julkaista painamalla, valokopioimalla, mikrofilmillä, digitaalisena kopiona tai muulla tavoin ilman Koppert kirjallista ennakkohyväksyntää.

  Voit tulostaa tai ladata kiintolevylle osan verkkosivustosta tai jakaa sen muille, mikäli tarkoituksena on ainoastaan hankkia tietoa. Jos saat luvan julkaista kuvan, julkaisussa on aina mainittava lähde: Copyright Koppert. Kaikki oikeudet pidätetään.
 4. Tietosuojalausunto
  Verkkosivustolla käynnin aikana henkilö- ja muita tietoja voidaan tallentaa evästeinä. Koppert pidättää oikeuden tallentaa näitä tietoja ja käyttää niitä tilastotiedoissa ja muissa tietovälineissä. Henkilötietojen käyttöä ohjaavat Koppert tietosuojalausunto ja evästekäytäntö. On suositeltavaa, että luet kyseiset asiakirjat huolellisesti, ennen kuin annat Koppert henkilötietojasi.