Sivuvaikutustietokanta

Sivuvaikutustietokanta

Sivuvaikutukset

Torjunta-aineilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia luontaisiin vihollisiin. Sivuvaikutussovelluksemme kertoo, kuinka haitallisia eri torjunta-aineet ovat.

Katso, millä torjunta-aineilla on sivuvaikutuksia tuotteisiimme

Voit myös ladata sivuvaikutusoppaan sovelluksena:

Jäämävaikutus luonnollisiin vihollisiin (pysyvyys)

Monet aineet pysyvät haitallisina tietyn ajan levittämisen jälkeen. Pysyvyys ilmaistaan viikkoina, joiden aikana aine on haitallinen luonnollisille vihollisille. Loinen tai saalistaja voidaan ottaa tai palauttaa käyttöön onnistuneesti vasta kyseisen ajanjakson jälkeen.

Sivuvaikutukset kimalaisiin

Kaikki kimalaisiin kohdistuvat sivuvaikutukset on tutkittu käyttämällä Bombus terrestris -lajia. Sivuvaikutukset muihin kimalaislajeihin voivat vaihdella. Kimalaisiin liittyen on määritetty neljä kategoriaa, joissa määritetään käytettävä työmenetelmä tiettyjä torjunta-aineita käytettäessä. Ennen pesän peittämistä ja poistamista kannattaa hyödyntää kimalaispesän Beehome-ominaisuutta.

Jäämävaikutus kimalaisiin (pysyvyys)

Aineen jäämävaikutus kimalaisiin on ilmaistu päivinä, joiden aikana kimalaisia ei saa päästää kasvihuoneeseen. Vasta kun ajanjakso on kulunut umpeen, jäämät ovat hajonneet riittävästi, eikä kimalaisille enää aiheudu haittavaikutuksia. Jos päivien määrää ei ole ilmaistu, pysyvyyttä ei tunneta.

Tietolähteet

Tietokannan tiedot perustuvat useisiin tietolähteisiin:

Koppert B.V.:n tekemät kokeet

Koppertin työntekijöiden kokemukset kentältä eri puolilla maailmaa
(pääasiassa pysyvyyttä koskevat tiedot)

IOBC:n torjunta-aine- ja hyötyorganismityöryhmän tutkimustulokset

(Kansallisten ja kansainvälisten) tutkimuslaitosten raportit

Muut lähteet, kuten IOBC:n ja IPM Impactin verkkosivustot

Torjunta-aineiden tuottajat