Tietoa yhtiöstä

Meidän tarinamme

Jotta maailmasta saadaan kestävämpi, tarvitsemme viljelymenetelmiä, jotka ovat sekä turvallisia että terveyttä edistäviä. Uskomme, että vastaukset näihin maanviljelyn haasteisiin löytyvät itse luonnosta. Siksi pidämme luontoa kumppaninamme. Haluamme auttaa maapalloa löytämään tasapainon. Hyödynnämme tuholaisten torjunnassa niiden luontaisia vihollisia ja pölytyksessä kimalaisia. Lisäksi käytämme mikrobituotteita ja biostimulantteja tukemaan, suojaamaan ja vahvistamaan kasveja. Edistämme kasvien terveyttä sekä maan päällä että maan alla.

Yhtiömme perusti vuonna 1967 hollantilainen viljelijä Jan Koppert, jolla oli selkeä visio: maailma tarvitsi vaihtoehdon kemiallisille torjunta-aineille. Hän oli ensimmäinen, joka etsi luonnonmukaisen ratkaisun viljelykasvejaan vaivaavien tuholaisten torjuntaan. Hän käynnisti valtavan muutoksen kohti kestävää maataloutta.

Olemme yli 50 vuoden ajan vieneet maatalouden innovaatioita eteenpäin, ja näillä ponnistuksilla on ollut suuri vaikutus. Viljelijät ja maatalousyrittäjät eri puolilla maailmaa hyödyntävät tuotteitamme ja tietämystänne palauttaakseen viljelmiensä luonnollisen tasapainon. Kasvien terveys ja vastustuskyky sekä sato paranevat.

Täytämme yhdessä korkeimmat elintarviketurvallisuuden vaatimukset matkalla lopulliseen tavoitteeseen, joka on: 100 % kestävä viljely.

Maali on selvä, mutta emme pääse sinne yksin. Siksi toimimme yhteistyössä viljelijöiden, kumppanien, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja valtiollisten elinten kanssa kaikkialla eri puolilla maailmaa. Yhdessä voimme edistää ihmisten ja koko planeetan terveyttä. Jatketaan siis samaa rataa, ja pidetään luonto kumppanina.

Visiomme

Maailma tarvitsee 100 % kestävää maataloutta. Tuemme tämän tavoitteen saavuttamista kehittämällä ja edistämällä kestäviä viljelymenetelmiä yhteistyössä luonnon kanssa.

Big impact starts small

Play

Toiminta-ajatuksemme

Koppert osallistuu ihmisten ja koko planeetan terveyden parantamiseen. Luonnon kumppanina teemme maataloudesta terveempää, turvallisempaa ja tuottavampaa. Tarjoamme kokonaisratkaisuna asiantuntemusta ja luonnollisia, turvallisia ratkaisuja, jotka parantavat viljelykasvien terveyttä, vastustuskykyä ja tuottavuutta.

Arvomme

Nämä ovat periaatteet, jotka ohjaavat ja tukevat toimintaamme, kun toteutamme toiminta-ajatustamme, visiotamme ja tarkoitustamme. Arvomme tekevät selväksi, mihin uskomme, ja tarjoavat ohjenuoran kaikessa, mitä teemme. Ne ovat yrityskulttuurimme ydin.

Pidämme luontoa kumppanina
Jotta maailmasta saadaan kestävämpi, tarvitsemme viljelyratkaisuja, jotka ovat sekä turvallisia että terveyttä edistäviä. Kaikessa, mitä teemme, meidän on varmistettava, että luonto ja ihmiset hyötyvät yhtä lailla. Uskomme, että vastaukset maatalouden haasteisiin löytyvät itse luonnosta ja luonnollisen tasapainon palauttamisesta planeetallemme. Juuri sen vuoksi pidämme luontoa kumppanina.

Teemme yhteistyötä viljelijöiden kanssa
Koska yrityksemme perustaja oli itse viljelijä, emme koskaan unohda juuriamme. Tarjoamme viljelijöille ja karjankasvattajille kaikkialla maailmassa tuotteitamme ja tietämystämme. Ymmärrämme heihin kohdistuvat haasteet ja tunnemme suurta vastuuta siitä, että autamme heitä palauttamaan luonnollisen tasapainon viljelykasveissaan. Heidän kauttaan me tuomme panoksemme turvallisen, laadukkaan ja edullisen ruoan saatavuuteen.

Panostamme jatkuvaan kehitykseen
Toiminta-ajatuksemme innoittamana etsimme jatkuvasti uusia ja parempia ratkaisuja. Laajennamme jatkuvasti tietämystämme ja parannamme prosessejamme, tuotteitamme ja palvelujamme, jotta ne ylittävät asiakkaidemme odotukset. Pysymällä avoimina uusille ideoille ja oppimalla yrityksen ja erehdyksen kautta me pysymme edelläkävijöinä omalla alallamme.

Rakennamme globaaleja verkostoja
Yhteistyö on meillä DNA:ssa. Tiedämme, että voidaksemme toteuttaa toiminta-ajatustamme ja visiotamme meidän on tehtävä yhteistyötä. Globaalin verkostomme kautta jaamme visiomme ja tietomme, rakennamme arvokkaita yhteyksiä ja inspiroimme muita. Globaali verkostomme on ratkaisevan tärkeä, joten sen turvaaminen on yhtä välttämätöntä kuin sen rakentaminen. Teemme yhdessä työtä toteuttaaksemme lopullisen tavoitteemme: 100-prosenttisesti kestävän viljelyn.

Olemme perhe
Olemme perheyritys ja kohtelemme toisiamme perheen tavoin. Välitämme toisistamme ja kunnioitamme ja arvostamme toisiamme. Meitä yhdistävät yhteiset arvot ja vahva usko biologisiin ratkaisuihin ja kestäviin viljelymenetelmiin.

Historia

Kurkunviljelijä Jan Koppert etsi vuonna 1967 uutta ratkaisua tuholaisia ja kasvitauteja vastaan, kun hänen käyttämänsä torjunta-aineet alkoivat menettää tehoaan. Hän otti omassa taimitarhassaan ensimmäisenä käyttöön luonnonmukaisen ratkaisun, vihannespunkkien luonnollisen vihollisen, Phytoseiulus persimilis -petopunkin.

Tulokset olivat niin vaikuttavia, että Jan Koppert päätti jatkaa käyttöä ja lisäksi myydä ratkaisua myös muille viljelijöille.

Koppert-yhtiö oli syntynyt. Jan Koppertin pojat Peter ja Paul Koppert sekä hänen sisarenpoikansa Henri Oosthoek kasvattivat sitten pienestä pioneeriyrityksestä sen globaalin markkinajohtajan, jollainen yhtiömme nykyisin on. He laajensivat hyötyeliöiden valikoimaa ja toivat mukaan luonnolliset pölyttäjät sekä alkoivat tutkia ja kehittää mikrobituotteita ja biostimulantteja. He myös toivat luonnolliset ratkaisumme maanviljelijöiden ja kasvattajien saataville koko maailmassa. Näin he tarjosivat kestävän vaihtoehdon kemiallisille torjunta-aineille ja käynnistivät suuren murroksen kohti kestävää maataloutta, joka varmistaa ihmisten ja planeetan terveyden tulevaisuudessa.

Olemme jo yli 50 vuotta tutkineet, suunnitelleet ja tuoneet markkinoille luonnonmukaisia ratkaisuja. Nykyisin seuraava sukupolvi johdattaa perheyritystämme kohti tulevaisuutta. Yhtiöllämme on 30 tytäryhtiötä eri puolilla maailmaa, ja ratkaisujamme käytetään menestyksekkäästi yli 100 maassa

Ratkaisumme

Tarjoamme integroidun luonnollisten ratkaisujen järjestelmän terveempien ja turvallisempien kasvien viljelyyn. Näin viljelijät saavat parempaa laatua ja suurempaa satoa. Autamme jatkuvien innovaatioidemme sekä käytännönläheisen asiantuntemuksemme ja neuvontamme avulla yli 100 maan viljelijöitä viljelemään menestyksekkäästi ja kestävän kehityksen mukaisesti. Meidän erottava tekijämme on kokonaisvaltainen lähestymistapa. Edistämme kasvien terveyttä sekä maan päällä että maan alla. Kaikkien ratkaisujemme tavoite on sama: 100 % kestävä viljely.