Knowing and recognizing -opas

Hanki viljelijän opas biologiseen kasvinsuojeluun

Knowing and recognizing -opas tukee nimensä mukaisesti tuntemuksessa ja tunnistamisessa. Oppaassa on tietoja tuholaisten elinkaaren eri vaiheista, ja siinä opastetaan tunnistamaan kasveja vaivaava tuholainen tai kasvitauti yksityiskohtaisten kuvitusten ja lähikuvien avulla. Tietojen perusteella pysyt löytämään kestävimmät ratkaisut.

Opas julkaistiin ensimmäisen kerran 25 vuotta sitten ja uusittiin vuonna 2003. Uusimmassa painoksessa on 443 sivua, 700 valokuvaa ja tusinoittain havainnekuvia yleisimmistä tuholaisista, kasvitaudeista ja niiden luonnollisista vihollisista.

Kirjan tietojen avulla lukija oppii ymmärtämään tuholaisten, kasvitautien ja niiden luonnollisten vihollisten välistä vuorovaikutusta. Oppaassa selitetään tuholaisten ja kasvitautien leviäminen kasveissa, mahdolliset tuhovaikutukset ja erityiset käyttäytymispiirteet.

Koppert – osaamisyritys

Biologisen kasvinsuojelun soveltaminen ei ole yksinkertainen prosessi. Siitä on tullut monimutkainen järjestelmä, jossa on otettava huomioon monia tekijöitä. Osaamisen tarve on tiedostettu Koppert illä jo yli 50 vuotta.

Hyödyllisiä mikro-organismeja koskevien, viimeaikaisten tieteellisten havaintojen perusteella on kehitetty uusia ratkaisuja viljelijöille. Knowing and recognizing -oppaan päivitetty painos sisältää tietoja myös uusista biologisista torjunta-aineista ja biostimulanteista, jotka lisäävät kasvin stressinsietokykyä ja auttavat kasvia kasvamaan paremmin ja pysymään terveempänä.

Koppertilla uskotaan, että näillä tiedoilla on tärkeä rooli täysin kestävän puutarha- ja maatalouden saavuttamisessa, yhteistyössä luonnon kanssa.