Trianum-P

Aktiivinen aineosa:
Trichoderma harzianum T-22
Yleinen nimi:
Biologinen sienitautien torjunta-aine maalevintäisten tautien vähentämiseksi
Tuotekategoria:
Bio-fungicide
 • Rakeet voidaan helposti liuottaa veteen ja levittää annostelulaitteella, tippukastelujärjestelmällä tai ruiskuttamalla.

Play
 • Rakeet voidaan helposti liuottaa veteen ja levittää annostelulaitteella, tippukastelujärjestelmällä tai ruiskuttamalla.

Käyttökohde

Käyttökohde

Milloin Trianum-P:tä käytetään?

Trianum-P parantaa kasvien resistenssiä ja auttaa niitä kestämään rasitusta, jota taudit, ei-optimaalinen ravinto ja kastelu tai ilmasto-olosuhteet sille aiheuttavat. Trianum-P edistää myös kasvien ravinteidenottoa. Tämä parantaa kasvin juurien ja maanpäällisten osien kasvua ja kehitystä.
Trianum-P:tä käytetään vihannesten, marjojen, yrttien, sipulien, koristekasvien, perennojen, turpeen ja puiden viljelyssä (sekä suojattuna että avomaalla). Tuotetta voidaan käyttää myös maissin ja viljan kaltaisiin viljelytuotteisiin. Tarkasta tuotteen etiketistä, mille viljelykasveille Trianum–P on rekisteröity maassasi.

Toimintaperiaate

Toimintaperiaate

Trianum-P:n vaikutusmekanismi

Trianum sisältää itiöitä hyötysienestä Trichoderma harzianum, kanta T-22. Jos Trianumia käytetään oikein, se kehittää rihmastoa, joka kasvaa viljelykasvin juurien pinnalla ja suojelee juuria esimerkiksi seuraavilta taudeilta:

 • Fusarium
 • Pythium
 • Rhizoctonia
 • Sclerotinia

Trianumin toiminta perustuu seuraaviin mekanismeihin:

1. Kilpailu tilasta
Trianum kasvaa viljelykasvien juurilla nopeammin kuin muut maalevintäiset sienet. Muut sienet eivät silloin pysty sijoittumaan juuriin.

2. Kilpailu ravinteista
Trianum ottaa ravinteen, jota taudinaiheuttajat tarvitsevat ravinnokseen. Se estää niiden kehittymistä.

3. Taudinaiheuttajien loisinta
Trianum kasvaa taudinaiheuttajan rihmaston ympärillä. Sen seurauksena soluseinät rikoutuvat ja taudinaiheuttaja kuolee.

4. Kasvin vahvistuminen
Trianum parantaa juuristoa, koska juuristoon muodostuu enemmän juurikarvoja, jolloin vesi ja ravinteet imeytyvät entistä paremmin. Sen seurauksena sadosta tulee parempi ja kasvista tulee vahvempi ja tasalaatuisempi. Ero on erityisen selvä silloin, kun kasviin kohdistuu rasitusta tai sen viljelyolosuhteet eivät ole optimaaliset.

5. Käynnistetty kestävyys
Trianum vahvistaa myös kasvin maanpäällisten osien puolustusmekanismia, josta käytetään nimeä käynnistetty yleiskestävyys (ISR).

6. Ravinteiden imeytymisen helpottaminen (kiinnittyneet ja kiinnittymättömät ravinteet)
Ravinne-elementit, kuten tietyt hivenaineet ja fosfaatit, ovat joskus kiinnittyneet maaperään, ja sen vuoksi kasvi ei pysty ottamaan niitä. Näin tapahtuu erityisesti maaperässä, jonka happamuusaste on korkeampi (eli pH-arvo pienempi). Fosfaatit muodostavat usein kalsiumin, raudan tai muiden hivenaineiden kanssa yhdisteitä, minkä seurauksena ne eivät enää ole liukenevia.

Trianum pystyy tuomaan tietyt "kiinnittyneet" ravinteet kasvin ulottuville, jolloin kasvi voi ottaa ne. Tietyt elementit, kuten mangaani, ovat kasville välttämättömiä sen taistellessa tauteja vastaan. Mangaani on tärkeä kasvin luonnollisen puolustusmekanismin kannalta.

Trianum tuottaa tiettyjä aineita, jotka muun muassa muuttavat raudan muodosta Fe3+ muotoon Fe2+, jolloin kasvi pystyy ottamaan sen.

Tuotetiedot

Tuotetiedot

Trianum-P on saatavissa erilaisina pakkauksina, jotka vaihtelevat maasta riippuen: 45 g:n (vain Kenia), 250 g:n, 500 g:n ja 5 kg:n polyeteenisäkit kartonkiin pakattuna.
Valmistemuoto: Vesiliukoinen rae (WG)
Pitoisuudet: 1 % massaosuus Trichoderma harzianum, kannan T-22 itiöt (1 x 109 itiötä/g) ja 99 % massaosuus inerttejä ainesosia

Käyttöohjeet

Käyttöohjeet

Trianum-P:n käyttö

Trianum-P voidaan levittää annostelulaitteella, tippukastelujärjestelmällä tai ruiskuttamalla sitä kylvön aikana kasvualustaan. Käytä Trianum-P:tä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa optimaalisen vaikutuksen varmistamiseksi.

Liuoksen valmistus:

 • Kaada sankoon 1 osa Trianum-P:tä ja 5 osaa vettä
 • Sekoita hyvin
 • Kaada suspensio tarvittavaan määrään vettä lopullisen annosteluliuoksen valmistamiseksi
 • Hämmennä jatkuvasti itiöiden tasaisen jakautumisen varmistamiseksi (itiöt eivät liukene veteen ja niillä on taipumus sakkautua)
 • Käytä annos liuoksen valmistuspäivänä

Levittäminen annostelulaitteella tai ruiskulla:

 • Trianum-P voidaan levittää ilman erityistä annostelulaitetta. Puhdista laite levittämisen jälkeen huuhtelemalla se huolellisesti vedellä.
 • Käytä riittävä määrä liuosta kasvualustan tai maan hyvän läpäisyn varmistamiseksi, mutta vältä liiallista valumista

Levittäminen tippakastelujärjestelmällä:

 • Trianum-P:n itiöiden kuuluu tavoittaa juuret nopeasti (itiöiden laatu heikkenee vedessä ajan mittaan).Älä käytä Trianum-P:tä ennen hiekkasuodatinta, ja varmista että tippakastelusuodattimet ovat puhtaat (itiöt voivat kiinnittyä suodattimissa olevaan orgaaniseen ainekseen).
  Vältä liiallista valumista kahtena ensimmäisenä päivänä levityksen jälkeen, jotta itiöt pääsevät kiinnittymään hyvin juuriin. Trianum-P ei ole systeeminen tuote, ja sen vuoksi kasvi ei ota sitä.

Älä käytä tippakastelujärjestelmässä desinfiointiainetta vähintään yhtenä päivänä ennen Trianum-P:n levitystä ja kahtena päivänä levityksen jälkeen.

Play

Trianum-P:n parhaat käyttöolosuhteet

Käytä Trianum-P:tä ennaltaehkäisevänä menetelmänä. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi Trianum-P:n käyttö kannattaa aloittaa kasvuajan alussa, mieluiten kylvämisen tai istuttamisen aikana tai pistokkaissa. Trianum-P antaa hyviä tuloksia erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Se kasvaa erilaisissa ilmastoissa (10 - 34 °C), pH-arvoissa 4 - 8, monissa erityyppisissä kasvualustoissa ja monien erityyppisten viljelykasvien juurissa.

Sivuvaikutukset

Torjunta-aineilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia luonnonmukaisiin ratkaisuihin. Tarkista, millä torjunta-aineilla on sivuvaikutuksia tähän tuotteeseen.

Siirry sivuvaikutustietokantaan
Tuotteiden käsittely

Tuotteiden käsittely

Käsittely

Koppert B.V. ei vastaa tuotteen laadun heikkenemisestä, jos sitä varastoidaan suosituksia pidempään ja/tai virheellisissä olosuhteissa.

Säilytysohjeet:

 • Säilyvyysaika: katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta
 • Varastointilämpötila: 4 - 8 ºC
 • Suojaa suoralta auringonvalolta.

Koppertin (Koppert B.V. ja/tai sen tytäryhtiöt) yleiset ehdot ovat voimassa. Käytä ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka on sallittu omassa maassasi ja kyseiselle viljelykasville. Noudata aina ehtoja, jotka on määritelty paikallisissa tuoterekisteröinneissä. Koppertiä ei voi saattaa vastuuseen, jos tuotetta käytetään luvattomasti. Koppert ei vastaa tuotteen laadun heikkenemisestä, jos sitä varastoidaan suosituksia pidempään ja/tai virheellisissä olosuhteissa.

Tarvitsetko apua?