Miten suojella kimalaisia kuumuudelta

Kuumien lämpötilojen haaste

Ymmärrämme, että kimalaisilla on elintärkeä rooli pölytyksessä, erityisesti kuumissa lämpötiloissa. Lämpötilojen noustessa on ratkaisevan tärkeää varmistaa tehokas pölytys, jotta voidaan tukea kasvinviljelyä ja säilyttää viljelijöiden korkea sato. Positiivisen tuloksen varmistamiseksi on tärkeää suojella kimalaisia kuumuudelta.

Kuumat lämpötilat voivat vaikuttaa merkittävästi pölyttäjien aktiivisuuteen ja tehokkuuteen, kimalaiset mukaan luettuina. Korkea lämpö voi vaikuttaa kimalaisen metsästyskäyttäytymiseen, vähentää sen energiatasoa ja rajoittaa sen kykyä siirtää siitepölyä tehokkaasti. Nämä haasteet voivat johtaa pölytysmäärän vähenemiseen ja satojen pienenemiseen.

Kimalaiset pyrkivät pitämään 28 °C:n lämpötilan pesän sisällä kaikissa ympäristöolosuhteissa. Yli 28 °C:n lämpötilan ylittyessä pölytyskyky heikkenee, koska niiden toiminta keskittyy pesän jäähdyttämiseen. Yli 32 °C:n lämpötilan ylittyessä pölytys voi loppua pesän vaurioitumisen vuoksi. Kimalaiset tarvitsevat siis viileyttä kuumissa kesäolosuhteissa voidakseen toimia optimaalisesti ja voidakseen tehdä arvokasta pölytystyötään.

Play

Paras käytäntö pölytystä varten kuumissa lämpötiloissa

Ympäristön lämpötilan ja auringon säteilyn vaikutus pesän sisälämpötilaan voi olla suuri. Neuvomme kasvattajia suojaamaan pesän suoralta auringonvalolta ja sijoittamaan sen viileään paikkaan. Kasvattajilla on käytettävissään erilaisia menetelmiä tähän tarkoitukseen:

Oikea sijoitus

Sijoittamalla pesä lähelle maanpintaa viljelykasvin varjoon voidaan pesän sisälämpötilat pitää alhaisempina.

Varjostus

Tehokkaan varjostuksen tarjoaminen pesän yläosaan ja sivuille tai keskikäytävän yläpuolelle asennettu asennus voi hyödyttää kimalaisia korkeissa lämpötiloissa.

Muita jäähdytysmenetelmiä ovat

lasin ja pinnoitteen käyttö, ulkoilman jäähdytys ja maaperän käyttö jäähdytykseen.

Useampien kimalasten käyttö

Käyttämällä ylimääräisiä kimalaisia varmistat, että saavutat silti halutun pölytyksen. Käyttämällä Natupol Exceliä, joka sisältää enemmän kimalaisia kuin Natupol-pesämme, varmistat tehokkaan määrän, joka tarvitaan kuumissa olosuhteissa.

Kuumaan ilmastoon rakennetut pesät

Tutkimus ilmasto- ja ympäristöolosuhteista, joissa kimalaiset joutuvat toimimaan eri puolilla maailmaa 35 vuoden ajan, on johtanut useisiin innovaatioihin, jotka on nyt sisällytetty suosittujen Natupol-pesien suunnitteluun. Natupol Excelissä on esimerkiksi suuret tuuletusreiät ja suurempi määrä sokerivettä, jotta kimalaiset voivat säädellä ilmastoaan kuumissa sääolosuhteissa.

Kasvipölyttäjien vuorovaikutus kuumissa lämpötiloissa

Pölytyksen onnistuminen voi olla hankalaa kuumuudessa. Hanki tietoa pölytykseen vaikuttavista eri tekijöistä, kuten kimalaisen elinvoimaisuudesta, kukkien laadusta, kosteudesta ja säteilystä. Kukkien laatu voi heikentyä myös alhaisen ilmankosteuden ja korkean säteilylämpötilan vuoksi. Jopa 28° C:ssa pölytys voi heikentyä, jos ilmankosteus on liian alhainen tai säteily liian korkea. Tavanomaisissa kasvihuoneissa suositeltava kosteus on 60-75 %. Paremman ilmankierron ansiosta puoliksi suljetussa kasvihuoneessa kosteus on 70-85 %.