Trianum-G

Aktiivinen aineosa:
Trichoderma harzianum T-22
Yleinen nimi:
Biologinen sienitautien torjunta-aine maalevintäisten tautien vähentämiseksi
Tuotekategoria:
Bio-fungicide
Käyttökohde

Käyttökohde

Milloin Trianum-G:tä käytetään?

Trianum-G parantaa kasvien resistenssiä ja auttaa niitä kestämään rasitusta, jota taudit, ei-optimaalinen ravinto ja kastelu tai ilmasto-olosuhteet niille aiheuttavat. Trianum-G edistää myös kasvien ravinteidenottoa. Tämä parantaa kasvin juurien ja maanpäällisten osien kasvua ja kehitystä.

Toimintaperiaate

Toimintaperiaate

Trianum-G:n vaikutusmekanismi

Trianum sisältää itiöitä hyötysienestä Trichoderma harzianum, kanta T-22. Jos Trianumia käytetään oikein, se kehittää rihmastoa, joka kasvaa viljelykasvin juurien pinnalla ja suojelee juuria esimerkiksi seuraavilta taudeilta:

  • Fusarium
  • Pythium
  • Rhizoctonia
  • Sclerotinia

Trianumin vaikutus perustuu seuraaviin mekanismeihin:

1. Kilpailu tilasta
Trianum kasvaa viljelykasvien juurilla nopeammin kuin muut maalevintäiset sienet. Muut sienet eivät silloin pysty sijoittumaan juuriin.

2. Kilpailu ravinteista
Trianum ottaa ravinteet, jota taudinaiheuttajat tarvitsevat ravinnokseen. Se estää niiden kehittymistä.

3. Loisinta taudinaiheuttajien ympärillä
Trianum kasvaa taudinaiheuttajan rihmaston ympärillä. Sen seurauksena taudinaiheuttajan soluseinät rikkoutuvat ja taudinaiheuttaja kuolee.

4. Kasvin vahvistuminen
Trianum parantaa juuristoa, koska juuristoon muodostuu enemmän juurikarvoja, jolloin vesi ja ravinteet imeytyvät entistä paremmin. Sen seurauksena sadosta tulee parempi ja kasvista tulee vahvempi ja tasalaatuisempi. Ero on erityisen selvä silloin, kun kasviin kohdistuu rasitusta tai sen viljelyolosuhteet eivät ole optimaaliset.

5. Käynnistetty kestävyys
Trianum vahvistaa myös kasvin maanpäällisten osien puolustusmekanismia, josta käytetään nimeä käynnistetty yleiskestävyys (ISR).

6. Ravinteiden imeytymisen helpottaminen (kiinnittyneet ja kiinnittymättömät ravinteet)
Ravinne-elementit, kuten tietyt hivenaineet ja fosfaatit, ovat joskus kiinnittyneet maaperään, ja sen vuoksi kasvi ei pysty ottamaan niitä. Näin tapahtuu erityisesti maaperässä, jonka happamuusaste on korkeampi (eli pH-arvo pienempi). Fosfaatit muodostavat usein kalsiumin, raudan tai muiden hivenaineiden kanssa yhdisteitä, minkä seurauksena ne eivät enää ole liukenevia.

Trianum pystyy tuomaan tietyt "kiinnittyneet" ravinteet kasvin ulottuville, jolloin kasvi voi ottaa ne. Tietyt elementit, kuten mangaani, ovat kasville välttämättömiä sen taistellessa tauteja vastaan. Mangaani on tärkeä kasvin luonnollisen puolustusmekanismin kannalta.

Trianum tuottaa tiettyjä aineita, jotka muun muassa muuttavat raudan muodosta Fe3+ muotoon Fe2+, jolloin kasvi pystyy ottamaan sen.

Tuotetiedot

Tuotetiedot

Trianum-G on saatavissa erilaisina pakkauksina, jotka vaihtelevat maasta riippuen: 45 g (vain Kenya), 250 g, 500 g, 5 kg ja 20 kg.
Valmistemuoto: Rae (GR)
Pitoisuudet: 1 % massaosuus Trichoderma harzianum, kannan T-22 itiöt (1.5 x 108 itiötä/g) ja 99 % massaosuus inerttejä ainesosia

Käyttöohjeet

Käyttöohjeet

Käyttö

Trianum-G voidaan sekoittaa kasvualustaan tai levittää viljelymaan pinnalle tai vakoon.

Sekoittaminen kasvualustaan:
Varmista, että Trianum-G sekoittuu tasaisesti kasvualustaan.

Levittäminen viljelymaan pinnalle:
Älä levitä tätä tuotetta hajalevityksellä. Peitä levitetty tuote mullalla tai sisällytä se muuten viljelymaahan.

Jos levitys tapahtuu mekaanisesti rakeiden levittimellä, levittimen suuaukon tulee olla niin lähellä maaperää kuin mahdollista, jotta tuuli ei pääse puhaltamaan pieniä rakeita mukanaan. Varmista, että Trianum-G-rakeet virtaavat tasaisesti levittimen putkiston läpi (älä käytä käyriä putkia).

Käytä manuaalisessa levityksessä annostelulusikkaa tasaisen levityksen varmistamiseksi.

Trianum-G:n parhaat käyttöolosuhteet

Käytä Trianum-G:tä ennaltaehkäisevänä menetelmänä. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi Trianum-G:n käyttö kannattaa aloittaa kasvuajan alussa, mieluiten kylvämisen tai istuttamisen aikana tai pistokkaissa. Trianum-G tuottaa hyviä tuloksia erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Se kasvaa erilaisissa ilmastoissa (10 - 34 °C), pH-arvoissa 4 - 8, monissa erityyppisissä kasvualustoissa ja monien erityyppisten viljelykasvien juurissa.

Sivuvaikutukset

Torjunta-aineilla voi olla suoria tai epäsuoria vaikutuksia luonnonmukaisiin ratkaisuihin. Tarkista, millä torjunta-aineilla on sivuvaikutuksia tähän tuotteeseen.

Siirry sivuvaikutustietokantaan
Tuotteiden käsittely

Tuotteiden käsittely

Käsittely

Koppert B.V. ei vastaa tuotteen laadun heikkenemisestä, jos sitä varastoidaan suosituksia pidempään ja/tai virheellisissä olosuhteissa.

Säilytysohjeet:

  • Säilyvyysaika: katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta
  • Varastointilämpötila: 4 - 8 ºC
  • Suojaa suoralta auringonvalolta.

Koppertin (Koppert B.V. ja/tai sen tytäryhtiöt) yleiset ehdot ovat voimassa. Käytä ainoastaan sellaisia tuotteita, jotka on sallittu omassa maassasi ja kyseiselle viljelykasville. Noudata aina ehtoja, jotka on määritelty paikallisissa tuoterekisteröinneissä. Koppertiä ei voi saattaa vastuuseen, jos tuotetta käytetään luvattomasti. Koppert ei vastaa tuotteen laadun heikkenemisestä, jos sitä varastoidaan suosituksia pidempään ja/tai virheellisissä olosuhteissa.

Tarvitsetko apua?