Terranem

Vetenskapligt namn:
Heterorhabditis bacteriophora
Vanligt namn:
Insektspatogena nematoder
Produktkategori:
Natural enemy
Play

Använd för

Använd för

När ska Terranem användas?

Använd Terranem för biologisk bekämpning av larver av olika arter av skalbagge (fluglarver), i synnerhet de av trädgårdsborre (Phyllopertha horticola). Terranem är även effektiv mot Serica brunnea, Hoplia spp. och dyngbaggar från släktet Aphodius.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Terranem?

Efter spridning, söker nematoderna aktivt upp sitt byte och penetrerar dem. Nematoderna livnär sig på bytets innehåll, och utsöndrar specifika bakterier från matsmältningskanalen när de gör det. Dessa bakterier omvandlar värdvävnad till produkter som nematoderna enkelt kan svälja. Larverna dör inom några dagar.

Play

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Terranem

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Terranem preventiv svag kurativ stark kurativ
Dosering ej tillämpligt 500 000/m² 500 000/m²
m²/enhet ej tillämpligt 1000 1000
intervall (dagar) ej tillämpligt ej tillämpligt 21-28
Frekvens ej tillämpligt 1x 2x
Anmärkningar ej tillämpligt tidig applicering (L2-larver) sen applicering (L3-larver)

Optimala förhållanden för Terranem

  • Jordfuktigheten måste vara hög
  • Jordtemperatur mellan 14 och 33 °C
  • Nematoder är känsliga för ultraviolett ljus (UV); använd dem inte i direkt solljus
  • Bladapplicering får endast göras på kvällen för att minimera UV-ljusets påverkan och maximera fukttillgängligheten för nematoderna

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Terranem. Koppert Biological Systems ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Förvaring:

  • Hållbarhet: se förpackning för utgångsdatum
  • Förvaringstemperatur: 2-6 °C
  • Förvaras mörkt

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?