Få en marknadsposition i Västeuropa från Italiens djupa söder

Nyheter

Övergången till biologiskt växtskydd var inte enkel för Cavalieri och Papaianni SRL, men deras ansträngningar har lönat sig: de odlar nu produkter som är väldigt konkurrenskraftiga på internationella marknaden. ”Biologiskt växtskydd är framtiden; vi är väldigt entusiastiska över den här metoden.”

 

 

Tyskland, Nederländerna och Italien

Cavalieri och Papaianni SRL ligger nära staden Bisignano, i Kalabrien, ”stövelns fot” i Italien. Företagets största gröda är krysantemum i snitt (28 hektar), och därutöver rosor i kruka (1 hektar) och kalanchoe i kruka (också 1 hektar). Samtliga grödor odlas i växthus, 15 hektar är utrustade med växtlampor. Uppvärmningssystemet körs på metangas; den elektricitet och CO2 som genereras används i växthusen.
Företaget ägs av Antonio och Simona Papaianni, som båda är VD. Antonio ansvarar för produktionen, medan Simona ansvarar för administrationen. Cavalieri och Papaianni SRL har cirka 100 anställda om året och levererar främst produkter till Tyskland, Nederländerna och Italien.

För tio år sedan tog Papaianni de första stegen på vägen mot biologiskt växtskydd. Huvudskälet till att påbörja denna resa var den måttliga effekten som kemikalier hade mot spinnkvalster. Företaget började också ha problem med thrips. Papaianni insåg att Kopperts rovkvalster var en lösning för att bekämpa båda skadegörarna.
“De första resultaten var hyfsade”, säger Antonio Papaianni. ”Bara några veckor senare, hade vi fått tillräckligt med kunskap för att kunna planera hur vi skulle introducera rovkvalster och fortsätta med Integrated Pest Management. Två år senare började vi använda IPM för rosor i kruka.”

In på nya marknader

Produktionschefen och delägaren av Cavalieri och Papaianni SRL hävdar att implementeringen av biologiskt växtskydd inte är någon dans på rosor. ”Att övervaka grödan och angreppsnivåer, frigöra nyttoinsekter och ge utrymme för diskussion med konsulterna kräver tid och därmed mer pengar. Men nu skördar vi fördelarna med biologiskt växtskydd och kan börja gå in på nya marknader.”
Idag använder företaget fyra nyttoinsekter mot spinnkvalster, thrips och bladminerare. Detta är rovkvalsterna Spidex (Phytoseiulus persimilis) och Swirski-Mite (Amblyseius swirskii), den parasitära getingen Miglyphus (Diglyphus isaea), och nematod-produkten Entonem (Steinernema feltiae).Företaget som odlar sina egna sticklingar för krysantemum, planerar att använda NatuGro och Trianum 2019. Trianum har redan testats och visat tillfredsställande resultat.

En mer robust gröda

Antonio förklarar hur effekterna av biologiskt växtskydd är synliga strax efter starten av en ny gröda: ungplantorna är inte lika stressade som de brukade vara efter besprutning av kemiska substanser. ”Bladets färg har förbättrats, stänglarna är av högre kvalitet och starkare, och grödan är mer robust än tidigare. Blommorna har mer levande färger, vilket är väldigt viktigt för våra försäljningsmarknader och jag kan stolt berätta att kvaliteten är jämförbar med västeuropeisk produktion.”Biologiskt växtskydd på farmen kostar en bråkdel mer än det kemiska tillvägagångssättet. ”Men det betyder att vi är konkurrenskraftiga på den västeuropeiska marknaden, vilket är den största fördelen för oss. För närvarande använder vi IPM på 15 hektar, men vi förväntar oss att göra det på samtliga 28 hektar i april 2019.”

Nära samarbete

Under de senaste 10 åren har företaget byggt upp ett starkt samarbete med Koppert och det finns kontakt med Kopperts italienbaserade konsult dr Felice Pallino nästan varje dag. Antonio Papaianni säger att detta är ett medvetet val, eftersom allt måste vara perfekt. Tack vare denna omfattande vägledning kan Cavalieri och Papaianni SRL odla produkter av fantastisk kvalitet. ”Resultaten som vi uppnår med biologiskt växtskydd, kvaliteten av våra produkter, och våra kunders nöjdhet visar oss att detta är rätt tillvägagångssätt.”

Tuff konkurrens på mättade marknader

Konsumenter på företags hemmamarknad, Italien, visar ytterst svagt intresse för biologiskt växtskydd. Situationen ser annorlunda ut på andra platser. ”Vi ser tillväxten från år till år i vår export till Västeuropa. Dessa marknader är mättade, så det är tuff konkurrens. Vi hoppas att marknaden en dag också vill betala lite mer för produkter som har odlats utan användning av kemikalier. Vi tror på denna odlingsmetod och fortsätter att använda den, säger Antonio.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt och information om dina grödor direkt i din inkorg.

Tillbaka till toppen