Horiver

Typ:
Sticky trap with wet glue
Typ:
Gula klisterfällor
Produktkategori:
Monitoring
Play

Använd för

Använd för

När ska Horiver användas?

Använd Horiver för att övervaka och fånga vuxna bladlöss, bladminerare, mjöllöss, trips och sorgmyggor.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Horiver?

Klisterfällor är viktiga för att upptäcka och delvis eliminera många arter av flygande skadegörare i växthus. Klisterfällor gör det möjligt att detektera skadegörare i ett tidigt skede och sedan vidtaga biologiska åtgärder för att bekämpa dem. Detta förhindrar onödig applicering av kemikalier.

Dessutom bidrar regelbunden räkning av fångade insekter i klisterfällorna till att klargöra när skadegörare finns i växthuset, hur snabbt populationen utvecklas och när populationen sannolikt når sin topp. På detta sätt är odlare mycket bättre förberedda på potentiella hot.

Horiver (liten) har ett galler som gör räkningen enklare.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Horiver

Bruksanvisning:

  • När det gäller höga grödor, som gurka, tomat och paprika, placera fällorna precis ovanför plantan och justera i takt med att den växer.
  • När det gäller grödor med ett lågt krontak, stöd fällorna med käppar eller trådhållare och montera dem högst 30 cm ovanför grödan.
  • Fällorna måste placeras i områden där risken för angrepp från skadegörare är hög, t.ex. vid dörrar, gavlar och sidoventilationsöppningar.
Play

Dosering

Vid övervakningssyften, är den rekommenderade mängden fem fällor per 1000 m². Om fällorna måste bidra till biologisk bekämpning av skadegörare på så kallade hotspots (t.ex. massinfångning), använd minst en fälla per 20 m² eller högst en fälla per 2 m². Både små och större fällor kan användas i detta syfte.

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?

Kontakta experten

Vill du veta mer om vårt företag och våra produkter? Kontakta en av våra experter.
Vi producerar våra produkter och lösningar för yrkesodlare inom trädgårdsnäring.

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och av Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor.