Horiver Dry

Aktiv ingrediens:
Klisterfälla med fast klister
Produktkategori:
Övervakning
 • För att fånga in och övervaka olika flygande insekter

 • Inga klisterfläckar på gröda eller händer

Horiver_Dry-1.jpg
Play
 • För att fånga in och övervaka olika flygande insekter

 • Inga klisterfläckar på gröda eller händer

Använd för

Använd för

Använd Horiver Dry för att fånga in och övervaka olika flygande insekter. Fällorna fungerar särskilt bra för insekter som Lygus spp. och Nesidiocoris tenuis.

Skadegörare

 • Gul: Nesidiocoris tenuis
 • Blå: trips
 • Vit: Lygus spp.

Hur det funkar

Hur det funkar

Verkningssätt

Skadegörare lockas till klisterbandets färg och fastnar i klistret.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Presentation

Polysterenkort belagda med fast klister.

Finns i olika färger och storlekar

 • Gul: 10x25 cm; 20x25 cm; 20x40 cm
 • Blå: 10x25 cm; 20x25 cm; 20x40 cm
 • Vit: 10x25 cm; 20x25 cm; 20x40 cm

Antal per förpackning

 • 10x25 cm: 10 stycken
 • 20x25 cm: 20 stycken
 • 20x40 cm: 20 stycken

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering

 • Placera fällorna i områden där risken för angrepp från skadegörare är hög, t.ex. vid dörrar, gavlar och sidoventilationsöppningar
 • Häng fällorna i trådar eller på pinnar max 30 cm över grödan och justera höjden i takt med att växterna växer
 • Placera inte fällorna mellan växterna då detta leder till att parasitsteklar också fångas in
 • Ta bort det silikonbelagda pappret från båda sidor av fällan
 • Byt fällorna när de till stor del är täckta av insekter och/eller skräp
Play

Dosering

 • För övervakning, använd en Horiver Dry per 200 m2
 • För infångning på hotspots, använd en Horiver Dry per 2 till 20 m2

Anmärkningar

 • I motsats till Horiver eller Horiver Wet fastnar limmet på Horiver Dry inte på händerna.
 • Horiver Dry-fällor fångar i allmänhet inte insekter lika länge som Horiver eller Horiver Wet då klistret fylls tidigare med insekter eller skräp
 • Det silikonbelagda pappret perforeras och kan tas bort i sektioner om det skulle behövas i övervakningssyfte

Produkthantering

Produkthantering

Hållbarhet

Se bäst före datumet.

Förvaringstemperatur

0-32 °C/32-104 °F.

Förvaringsförhållanden

Kallt och torrt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Följ alltid villkoren som anges i lokala produktregister. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?