Horiver Delta

Typ:
Sticky trap with dry glue
Typ:
Sticky Delta trap to be used in combination with Pherodis pheromone dispensers
Produktkategori:
Monitoring
Horiver_Delta_Koppert_Biological_Systems-6.jpg

Använd för

Använd för

När ska man använda Horiver Delta?

För att övervaka fjärilar/malar eller hanar av bevingade ullsköldlöss i eller utanför växthuset.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Horiver Delta?

Horiver Delta är en feromonfälla som ska användas i kombination med Pherodis-feromonkapslar. Fällan är belagd med ett kraftigt insektsfångande lim på båda sidorna. Limmet är täckt med silikonbelagt papper. Feromondispensern frigör ett artspecifikt könsferomon för att locka vuxna hanar av skadegöraren som är måltavlan i fällan. När de väl är i fällan, fastnar de på den adhesiva plattan och är lätta att upptäcka, räkna och identifiera.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering av Horiver Delta

Hur man monterar fällan:

 • Ta bort det silikonbelagda pappret från en sida av fällan
 • Vik Delta-fällan i en triangel genom att använda viklinjerna så att den limmade ytan är på insidan av fällan
 • Använd ett häftapparat för att hålla Deltan i dess triangelform

Hur man installerar fällan:

 • Förbered önskat antal feromonfällor enligt beskrivningen under ’Montering’
 • Häng fällorna ungefär 10 cm ovanför grödan på en plats där de enkelt kan inspekteras (t.ex. längs mittgången)
 • Placera önskad Pherodis-feromonkapsel inuti på fällans botten
 • Fördela fällorna så jämnt som möjligt över området för att undvika störningar
 • Ta bort det resterande silikonbelagda pappret från fällans utsida
 • Väl vikt i Delta-formen ska skyddspappret tas bort från utsidan

Dosering

Nedanstående information är endast vägledande. Skräddarsydda råd kräver detaljerad information om lokala faktorer, såsom själva grödan, klimatförhållanden och angreppsgraden. För att säkerställa korrekt strategi bör du rådgöra med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Dosering:

 • Använd två eller fyra fällor per hektar för varje förväntad typ av fjäril/mal
 • Använd en fälla per 500-1000 m² för ullsköldlöss

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?