Delphibug

Vetenskapligt namn:
Delphastus catalinae
Vanligt namn:
Rovskalbagge
Produktkategori:
Natural enemy
Play

Använd för

Använd för

När ska Delphibug användas?

Använd Delphibug för biologisk bekämpning av växthusmjöllöss (Trialeurodes vaporariorum) och bomullsmjöllöss (Bemisia tabaci) vid första tecken på skadegörare eller i hotspots med mjöllöss.

Hur det funkar

Hur det funkar

Hur fungerar Delphibug?

Vuxna och larver kan äta stora mängder mjöllusägg och -larver. De biter ihjäl och äter dem.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer

Nedanstående givna information är endast indikativ. Skräddarsydda råd kan ges ifall information finns om lokala faktorer som måste beaktas, såsom gröda, klimatförhållanden och angreppsnivå. För korrekt strategi, rådgör med en Koppert-expert eller en erkänd distributör av Koppert-produkter.

Delphibug preventiv svag kurativ stark kurativ
Mängd - 1/m² 2/m²
m²/enhet - 1 000 500
Intervall (dagar) - 7 7
Frekvens - 2x 3x
Anmärkningar - Mjöllus tryck 20/m² Mjöllus tryck 40/m²

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Applicering Delphibug

  • Rotera/skaka flaskan försiktigt före användning.
  • Sätt in i en Dibox eller på ett blad
  • Applicera i ett kluster
  • Placera ut på morgonen eller kvällen

Rovskalbaggar behöver tillräckligt med mat (mjöllusägg) för att reproducera. Skalbaggarna kan spela döda genom att dra in ben och huvud. Aktivitet kan bekräftas av närvaron av gul avföring på bladets undersida

Play

Optimala förhållanden för Delphibug

Den lägsta temperaturen för framgångsrik användning av Delphibug är 20 °C. Men Delphibug är som mest effektiv vid temperaturer mellan 22 och 30 °C.

Sidoeffekter

Bekämpningsmedel kan ha (in)direkta effekter på ekologiska lösningar. Se vilka bekämpningsmedel som ger sidoeffekter på denna produkt.

Gå till databasen med sidoeffekter

Produkthantering

Produkthantering

Hantering

Biologiska nyttodjur har en mycket kort livslängd och därför ska insättning ske så snart som möjligt efter mottagande. Underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på produktens kvalitet. Följ nedanstående instruktioner om du behöver förvara Delphibug. Koppert B.V. ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten lagras längre och/eller under andra förhållanden än rekommenderat.

De allmänna villkoren av Koppert (Koppert B.V. och/eller dess dotterbolag) gäller Använd endast produkter som är tillåtna i ditt land/din region och för grödan. Kontrollera lokala registreringskrav. Koppert kan inte hållas ansvarig för obehörig användning. Koppert ansvarar inte för försämrad kvalitet om produkten förvaras längre än rekommenderat och/eller på ett felaktigt sätt.

Behöver du hjälp?