Kasvunedistäminen ja vastustuskyky

Varmasti aktiivinen ja toimiva

Kehitämme kasvien vastustuskykyä ja elinvoimaa vahvistavia tekijöitä jatkuvasti, kun asiakkaidemme vaatimukset kasvavat. Oikea ilmasto, riittävä valo, hyvä vesihuolto, oikeat kasviravinteet ja integroitu tuholaisten torjunta ovat esimerkkejä tällaisista myönteisesti vaikuttavista tekijöistä. Geeniteknologian ja lajikejalostuksen kehittyessä kasvin terveyden ja potentiaalin maksimointi jatkuu kestävän maatalouden ytimessä.

Resurssivaatimukset ohjaavat alaa yhä kestävämpään maatalouteen tällä vuosisadalla. Koppert on ollut kasvibioteknologian kehityksen eturintamassa viimeisen 50 vuotta ja työskentelee tiiviisti kumppaniensa kanssa lisätäkseen luonnollista vastustuskykyä, kehittääkseen kasvitautien ja tuholaisten torjuntaa sekä maksimoidakseen satomääriä.

Kiinteä osa tätä työtä ovat biologisen monimuotoisuuden (biodiversiteetin) luominen ja hallinta terveessä juuren lähettyvillä olevassa kasvualustassa sekä ravinteiden ohjaaminen edistämään kasvin hyvinvointia aina viljelmältä kuluttajalle asti.

NatuGro optimoi synergisen suhteen kasvin ja sen ympäristön välillä sekä maan pinnalla että pinnan alla. Kasvien vastustuskyvyn ja tasapainon vahvistaminen tarjoaa monia mahdollisuuksia. Tästä syntyy lukuisia pitkän aikavälin hyötyjä, mm. kasvin parempi stressinsietokyky, sadon määrän ja laadun paraneminen sekä vähäisempi riippuvuus epäorgaanisista valmisteista kasvin ravinteiden saannin varmistamisessa ja kasvitautien torjunnassa.

Kasvin potentiaalin hyödyntäminen

Kaikessa maataloudessa kasvilajin potentiaalin täysimittainen hyödyntäminen asettaa haasteita. Niihin kuuluvat mm. kasviravinteiden epätasapaino, kasvitaudit ja tuholaisriskit, veden ja maaperän laatu sekä yhä enenevässä määrin markkinoihin ja rahoitukseen liittyvät rajoitukset.

Koppert keskittyy kasvin ja sen elinympäristön väliseen suhteeseen.

1. Mikro-organismit

Ritsosfääristä alkaen: pyrimme kasvin juurten ja maaperän ihanteelliseen suhteeseen.

Juuren lähettyvillä oleva alueen biodiversiteetin lisääminen ritsosfäärin apuaineilla:

  • fytostimulaatio / kasvin typpitasapainon korjaaminen
  • kivennäisaineiden liuottaminen / kasvin ravinnonoton tehostaminen
  • kasvitautien ja tuholaisten torjunta
  • kasvualustan/maaperän terveys
  • juurten ja kasvin terveyden vahvistaminen.

Koppert-tuotteet: Trianum P, Trianum G, Panoramix

2. Luonnolliset biostimulantit ja biologiset lannoitteet

Kun ympäristössä tapahtuu muutoksia ja kasvi käy läpi kasvamisen eri vaiheita, mahdollisuus kiihdyttää tiettyjä, tunnettuja luonnollisia reaktioita voi olla suureksi avuksi, kun halutaan saavuttaa kasvien kasvua ja integroitua viljelmänhallintaa koskevat tavoitteet.

Täsmällisesti haluttuihin tuloksiin johtavat biostimulantit voivat tarjota kasvattajalle ja kauppiaalle tasapainoisen kasvin, joka on proaktiivisesti valmistautunut kehitysprosessin seuraavaan vaiheeseen. Tämä voi tarkoittaa satoisuuden varmistamista, hedelmän- ja kukantuotantoa, sadon laadusta huolehtimista ja kasvitautien torjuntaa.

Koppert-tuotteet: Vidi Parva, Vidi Terrum, Vidi Fortum, Vidi Funda, Vidi Fol, Veni Calcium

Tuotteet

Tarvitsetko apua?